Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Projekti Zavoda  >  Završeni projekti
Zadnja izmjena: 04.01.2019.

Završeni projekti

 

 

HZZ nositelj projekta:

 

4. ERASMUS+


5.  FP7

6. IPA – INSTRUMENT PRETPRISTUPNE POMOĆI

IPA Komponenta I Pomoć u tranziciji i izgradnji institucija

IPA Komponenta II Prekogranična suradnja

IPA Komponenta IV Razvoj ljudskih potencijala 

 

7. PROGRESS

 

HZZ - nositelj projekta:

HZZ - partner u provedbi projekta: 

 


8. PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE

Leonardo da Vinci

HZZ - nositelj projekta:

HZZ - partner u provedbi projekta: 

 

9. PHARE 

Projekti iz darovnice:
 

 • Zapošljavanje osoba sa posebnim potrebama
 • Uvođenje modela neformalnog obrazovanja u svrhu većeg zapošljavanja osoba sa poteškoćama u razvoju u administrativnim, tehničkim i uslužnim djelatnostima
 • Budi aktivan – angažiraj se!
 • BONSAI- Mogućnosti zapošljavanja mladih u Hrvatskoj
 • Klub žena - prilagođena individualizirana potpora dugo nezaposlenim ženama
 • Dajmo ženama priliku!
 • Edukacija i info pult u Istri
 • Izazovi zapošljavanja u depriviranim ruralnim područjima Hrvatske
 • Od ovisnosti o državnim sredstvima do samozapošljavanja
 • Stvaranje novih mogućnosti na tržištu rada
 • Inicijativa za zapošljavanje Roma

10. CARDS