Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  O nama  >  Međunarodna suradnja
Zadnja izmjena: 23.07.2018.

Međunarodna suradnja


Međunarodna suradnja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje temelji se na bilateralnim i multilateralnim sporazumima o suradnji sklopljenim između Zavoda i javnih službi za zapošljavanje drugih zemalja. Sa stranim partnerima s kojima Zavod nema potpisane sporazume, suradnja se ostvaruje na temelju izravnih međuinstitucionalnih dogovora.

Rad Odsjeka međunarodne suradnje se u prvom redu odnosi na sljedeće aktivnosti: poticanje suradnje s ustanovama i organizacijama iste i slične namjene, nastavljanje i održavanje započete suradnje, organizaciju međunarodnih konferencija, radionica, seminara i ostalih skupova međunarodnog karaktera na području Republike Hrvatske. Odsjek pruža podršku svim odjelima Zavoda u vezi s aktivnostima na međunarodnoj razini.

Hrvatski zavod za zapošljavanje surađuje s partnerima iz zemalja članica Europske unije, susjednih zemalja kao i ostalih zemalja. Ostvarili smo suradnju i kontakte sa sljedećim zemljama: Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Finska, Francuska, Kosovo, Mađarska, Makedonija, Nizozemska, Njemačka, Rumunjska, Slovenija, Srbija, Turkmenistan, Turska, itd. Zavod održava i njeguje dobre međunarodne, odnosno dobrosusjedske odnose sa svim svojim partnerima, a službene sporazume o suradnji do sada je sklopio s javnim službama za zapošljavanje iz sljedećih zemalja:
  • Bosne i Hercegovine
  • Crne Gore
  • Mađarske
  • Njemačke
  • Ukrajine
Na regionalnoj razini, Hrvatski zavod za zapošljavanje održava multilateralnu suradnju članstvom u Centru javnih službi za zapošljavanje zemalja jugoistočne Europe (CPESSEC), regionalnoj neprofitnoj organizaciji koja okuplja nacionalne javne službe za zapošljavanje ili ministarstva nadležna za politike zapošljavanja i tržište rada u ovom dijelu Europe. Članice CPESSEC-a su Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Hrvatska, Mađarska, Makedonija, Rumunjska, Slovenija, Srbija i Turska, a organizacija djeluje po načelu rotirajućeg predsjedništva. U skladu s tim Hrvatska, odnosno Hrvatski zavod za zapošljavanje početkom 2011. godine preuzeo je predsjedništvo Centrom i organizirao dvije direktorske i dvije stručne konferencije. Centrom tijekom 2018. godine predsjeda Nacionalna služba za zapošljavanje Srbije (NSZ).

Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji, Zavod je prestao biti promatračem u europskim institucijama nadležnim za tržište rada i zapošljavanje, te je preuzeo aktivnu ulogu u sljedećima tijelima: Odboru za zapošljavanje (EMCO), podskupinama tog odbora (Skupini za pokazatelje i Radnoj skupini za analizu politike), Europskoj mreži javnih službi za zapošljavanje (EU PES Network), Radnoj skupini za EURES, Partnerstvu javnih i privatnih službi za zapošljavanje (PARES), Dijalogu javnih službi za zapošljavanje (PES to PES Dialogue) kao i u drugim formatima razmjene iskustava stručnjaka JSZ-ova.

Na svjetskoj razini, Hrvatski zavod za zapošljavanje održava multilateralnu suradnju članstvom u Svjetskom udruženju javnih službi za zapošljavanje (WAPES). Članice su ovog Udruženja javne službe za zapošljavanje diljem svijeta. Udruženje je osnovano 1988./89. te broji preko 85 članica. Zavod je ovom Udruženju pristupio 1999., a u razdoblju od 2001. do 2018. djelovao je i kao član Upravnog vijeća. U svibnju 2009. Hrvatski zavod za zapošljavanje vrlo je uspješno organizirao Osmi svjetski kongres WAPES-a zajedno s popratnim aktivnostima vezanim za djelovanje Udruženja. U razdoblju od lipnja 2012. do svibnja 2015. Hrvatski zavod za zapošljavanje obnašao je funkciju supotpredsjednika za WAPES regiju Europa.