Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Nezaposleni  >  Prijava na Zavod  >  Info o zdravstvenom i mirovinskom osiguranju
Zadnja izmjena: 24.08.2017.

Info o zdravstvenom i mirovinskom osiguranju

Mirovinsko osiguranje

Elektroničke usluge HZMO-a dio su elektroničkih javnih usluga u okviru projekta e-Građani preko kojeg se omogućava pristup svim elektroničkim javnim uslugama na jednom mjestu, na internetskoj adresi sustava www.gov.hr, stoga pozivamo sve građane da u poslovnicama Financijske agencije (FINA) zatraže jedinstveni elektronički identitet
 
Usluga pretkompletiranja podataka elektronička je usluga kojom budući umirovljenici mogu 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za mirovinu obavijestiti Zavod o namjeri odlaska u starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu, čime unaprijed počinje prikupljane nedostajućih i verifikacija postojećih podataka o stažu i plaći iz hrvatskog osiguranja. Pretkompletiranje podataka omogućava brže ostvarivanje prava i točniji informativni izračun mirovine. 
 

link za obavijest: http://www.mirovinsko.hr/default.aspx?id=11523
poveznica za LETKE:
-  "HZMO u sustavu e-Građani (www.gov.hr)" (pdf, 855 kb)
-  "Pretkompletiranje- Poziv za prethodno utvrđivanje staža" (pdf, 1,5 Mb)


 

Zdravstveno osiguranje

Temeljem Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 80/13. i 137/13.), osobe s prebivalištem, odnosno odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj, koje nisu zdravstveno osigurane po drugoj osnovi, stječu pravo na zdravstveno osiguranje kod Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ako se prijave nadležnom područnom uredu istoga Zavoda:

Rokovi za stjecanje prava na zdravstveno osiguranje možete provjeriti na linku: http://www.hzzo.hr/zdravstveni-sustav-rh/pristup-zdravstvenoj-zastiti

 

Za stjecanje prava na zdravstveno osiguranje osoba ne mora biti prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje već je potrebno da se prijavi Zavodu za zdravstveno osiguranje u navedenim rokovima!