Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  O nama  >  Upravno vijeće
Zadnja izmjena: 10.10.2018.

Upravno vijeće


Hrvatskim Zavodom za zapošljavanje upravlja Upravno vijeće Zavoda, čiji su djelokrug, ovlaštenja i odgovornost uređeni Statutom Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje („Narodne novine“ br. 109/12, 12/14, 40/17, 100/17 ).

Upravno vijeće donosi Izvještaj o radu i podnosi ga na usvajanje Vladi Republike Hrvatske.

Na prijedlog ravnatelja Upravno vijeće donosi Plan rada Zavoda.

Upravno vijeće čini sedam članova koje imenuje Vlada Republike Hrvatske, i to: dva člana na prijedlog ministra nadležnog za rad, tri člana na prijedlog Gospodarsko-socijalnog vijeća, sukladno zastupljenosti Vlade i socijalnih partnera u Gospodarsko-socijalnom vijeću, jednog člana, predstavnika radnika Zavoda, izabranog sukladno propisima o radu i jednog člana na prijedlog udruga nezaposlenih.

Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

Predsjednika Upravnog vijeća biraju i razrješavaju članovi Upravnog vijeća između članova koje je predložio ministar nadležan za rad, a zamjenika predsjednika između članova Upravnog vijeća.

Sadašnji članovi Upravnoga vijeća imenovani rješenjem Vlade Republike Hrvatske od 13.04.2016., 04.05.2016., 12.01.2017., 09.02.2017. te 20.07.2017. godine (NN br. 35/16, 49/16, 5/17 i 14/17) su:
  1. Marko Pavić
  2. Miroslav Smetiško
  3. Marija Knežević Kajari 
  4. Anny Brusić
  5. Anica Milićević Pezelj
  6. Tanja Bitanga
  7. Jeniseja Fištrek