Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Nezaposleni  >  Prava i obveze  >  Novčana naknada po prestanku radnog odnosa  >  Prestanak novčane naknade
Zadnja izmjena: 15.03.2017.

Prestanak novčane naknadePravo na novčanu naknadu prestaje nezaposlenoj osobi ako:
 • zasnuje radni odnos,
 • istekne razdoblje za koje je imala pravo na novčanu naknadu,
 • obavlja posao bez potvrde, ugovora, odnosno rješenja na temelju kojeg radi,
 • registrira trgovačko društvo ili drugu pravnu osobu ili stekne više od 25% udjela u trgovačkom društvu ili drugoj pravnoj osobi,
 • postane član zadruge,
 • postane predsjednik ili član uprave ili izvršni direktor trgovačkog  društva ili upravitelj zadruge,
 • registrira obrt, slobodno zanimanje ili djelatnost poljoprivrede i šumarstva,
 • započne obavljati domaću radinost ili sporedno zanimanje prema posebnom propisu
 • postane poljoprivredni osiguranik po propisima o mirovinskom osiguranju,
 • se zaposli prema posebnim propisima
 • ispuni uvjete za starosnu mirovinu, ostvari prijevremenu starosnu mirovinu, ostvari obiteljsku mirovinu koja joj se isplaćuje, ostvari invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad odnosno invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne sposobnosti ili ostvari invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad u iznosu višem od utvrđene novčane naknade odnosno invalidsku mirovinu zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti u iznosu višem od utvrđene novčane naknade
 • ima utvrđenu opću nesposobnost za rad odnosno potpuni gubitak radne sposobnosti od nadležnog jedinstvenog tijela vještačenja
 • ostvari naknadu po posebnim propisima u iznosu višem od utvrđene novčane naknade
 • nastupi na izdržavanje kazne zatvora duže od tri mjeseca
 • navrši 65 godina života
 • odbije se uključiti u obrazovni program ili ga bez opravdanog razloga prekine, odnosno ne završi obrazovni program koji je sukladan njezinim procijenjenim osobnim i profesionalnim sposobnostima, a koji je organizirao odnosno troškove snosio Zavod u svrhu povećanja mogućnosti zapošljavanja
 • ne ispunjava uvjete o aktivnom traženju posla i raspoloživosti za rad te ne obavlja aktivnosti u dinamici utvrđenoj u profesionalnom planu,
 • odjavi se s evidencije
 • ne prihvati zaposlenje ili svojim postupanjem uzrokuje odbijanje zaposlenja od strane poslodavca.