Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  O nama  >  Obrazovanje radnika
Zadnja izmjena: 02.11.2017.

Obrazovanje radnika


 

RAZVOJ I OBRAZOVANJE RADNIKA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE


Hrvatski zavod za zapošljavanje posvećuje značajnu pozornost potrebi za pravilno osposobljenim i visoko kvalificiranim radnicima, stoga osiguravamo interno obrazovanje te organiziramo i provodimo aktivnosti usmjerene na osposobljavanje i stručno usavršavanje svojih radnika.

Razvoj ljudskih potencijala, u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Zavoda koordinira Odjel za razvoj i obrazovanje radnika Zavoda, koji utvrđuje potrebe za obrazovanjem, organizira, prati, planira i provodi aktivnosti s ciljem kontinuiranog stjecanja i unapređivanja znanja, vještina i kompetencija za profesionalne potrebe pojedinih radnih mjesta.

Sustav obrazovanja radnika Hrvatski zavod za zapošljavanje čini organizacijom u kojoj je edukacija dio redovitih aktivnosti još od 2005. godine kada su od strane Ministarstva za međunarodni razvoj Velike Britanije (DfID), u sklopu bilateralnog projekta „Jačanje strategije zapošljavanja u RH i sposobnosti HZZ-a za provedbu politike na tržištu rada temeljenu na nacionalnom akcijskom planu zapošljavanja“, između Velike Britanije i Republike Hrvatske, u području rada, obrazovanja i socijalne skrbi, educirani prvi interni treneri.

Trenerski tim Hrvatskog zavoda za zapošljavanje sastoji se od 4 trenera zaposlena u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku te 38 stručnjaka različitih profila dodatno osposobljenih za trenere, koji se povremeno uključuju u prenošenje stručnih znanja ostalim kolegama  u organizaciji.

 Svako radno mjesto unutar HZZ-a definirano je osnovnim zadacima i aktivnostima radi čega je definiran okvir ključnih profesionalnih kompetencija koji nam omogućuje standardiziranu provedbu obrazovnih aktivnosti, kontinuiran razvoj novih programa i praćenje rezultata provedenih edukacijskih zahvata.

Proces osposobljavanja i usavršavanja radnika usmjeren prema razvoju svijesti o značaju profesionalnosti, izvrsnosti, motivaciji i zadovoljstvu korisnika usluga Hrvatskog zavoda za zapošljavanje osnažen je nizom projekata među kojima ističemo:

„Centar tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje“ realiziran je u okviru Programa Europske unije za Hrvatsku (Pomoć u tranziciji i jačanje institucija - IPA Komponenta I),  proveden u razdoblju od listopada 2010. do kolovoza 2012. godine s ciljem uspostave sustava razvoja ljudskih potencijala HZZ-a, osposobljavanja trenera i međusobne razmjene znanja s ostalim dionicima na tržištu rada.

Projekt „Jačanje Centra tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje“ proveden je u okviru operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.“ od prosinca 2014. do travnja 2016. s ciljem daljnje modernizacije i jačanja Centra tržišta rada HZZ-a, razvoja i usavršavanja trenera i radnika HZZ-a i dionika kroz uvođenje metoda „e-učenja“ i programa mješovitog učenja (blended learning). Razvijen je E-learning portal Centra tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i registar osposobljavanja, te su certificirani treneri za kreiranje i provedbu programa e-učenja ili mješovitog učenja. Osigurana je bolja teritorijalna pokrivenost, dostupnost nastavnih sadržaja i edukacija većem broju polaznika te provedba većeg broja različitih aktivnosti.

Uvođenjem vlastite IT platforme pojednostavljena je procedura i povećana transparentnost sudjelovanja polaznika, vođenja registra osposobljavanja, provedba ispitivanja, vrednovanja i evaluacija aktivnosti.