Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  O nama  >  Dokumenti Zavoda
Zadnja izmjena: 02.07.2018.

Dokumenti Zavoda


Na ovim stranicama objavljujemo najznačajnije dokumente Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

“Spomenica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje”, u kojoj je iscrpno obrađeno djelovanje službe za zapošljavanje u Hrvatskoj od njezinih prvih početaka (početkom 20. stoljeća) pa do naših dana.
Spomenica Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje od 1906. do 2006., Zagreb, 2006
Spomenica Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje od 1906. do 2006., Drugo, dopunjeno izdanje, Zagreb, 2008.

 Plan rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za: 2017., 2016., 2015., 2014., 2013., 2012., 2011., 2010. i 2009.
 Izvještaj o radu Zavoda za: 2017., 2016., 2015.2014., 2013., 2012, 2011., 2010 i 2009. godinu.
 Izvještaj državne revizije za 2010. i 2009. godinu.


Financiranje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje

Izvori financiranja djelatnosti zapošljavanja su doprinos za zapošljavanje i drugi izvori. Pod drugim izvorima podrazumijevaju se prihodi od pomoći iz inozemstva za sufinanciranje projekata Europske unije, ali i prihodi iz pomoći i donacija od tuzemnih subjekata za financiranje rashoda za sajmove poslova. Tabelarni prikaz

Cjeloživotno profesionalno usmjeravanje

Pristup uslugama cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje temelji se na tzv. 'sustavu lijevka', odnosno polazi od toga da najveći broj korisnika bude informiran (putem grupnog i individualnog informiranja, samo-informiranja, računalnog programa Moj izbor, itd.), manji broj korisnika uključuje se u grupno savjetovanje a najmanji broj korisnika prolazi cjelokupni postupak psihološko-medicinske obrade, koji je najzahtjevniji te koristi najviše financijskih i ljudskih resursa.

Strategija cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja i razvoja karijere u Republici Hrvatskoj 2016.-2020. (HR)
Strategy for Lifelong Career Guidance in the Republic of Croatia 2016 - 2020 (EN)
Zbornik radova konferencije ˝80 godina cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja u Republici Hrvatskoj˝
Zakon o psihološkoj djelatnosti
Standardi kvalitete usluga profesionalnog usmjeravanja i selekcije u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje 

Zapošljavanje osoba s invaliditetom

Kako bi se sustavnije pristupilo rješavanju problema zapošljavanja osoba s invaliditetom, u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje djeluje Odsjek za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.
Profesionalna rehabilitacija osoba s invaliditetom
Zapošljavanje osoba s invaliditetom
Vodič za poslodavce „Kako zaposliti osobu s invaliditetom“

Hodogram aktivnosti nezaposlene osobe s invaliditetom u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje
Realizacija programa rehabilitacije u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje

Obrazovanje za poduzetništvo (E4E - Education For Enterpreneurship)

Strategija učenja za poduzetništvo 2010. – 2014.

Hrvatski kvalifikacijski okvir

Hrvatski kvalifikacijski okvir – priručnik
Pojmovnik Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira
Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru
Pravilnik o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira

Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca

Zakonom o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca (''Narodne novine'', br. 86/08) uređeno je ostvarivanje prava radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca, uvjeti i postupak kojima se ta prava ostvaruju te izvori sredstava. Zakonom je propisana nadležnost Agencije za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca.Osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca

EURES & Međunarodno posredovanje pri zapošljavanju

Svrha je EURESA pružanje informacija, savjetovanja i usluga posredovanja (job-matching) kako za poslodavce tako i tražiteljima zaposlenja, ali i svim građanima koji smatraju da im može doprinijeti princip slobodnog kretanja ljudi.

Obavijest o primjeni Memoranduma o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kanade o mobilnosti mladih od 10. svibnja 2011.
"Uključivanje u slovensko društvo - Informacija za strance"

PROFESIONALNA SELEKCIJA

Na temelju popunjene prijave potrebe za radnikom i razgovora s poslodavcem, savjetnik za profesionalno savjetovanje i selekciju utvrđuje potrebne kompetencije radnika, zahtjeve radnog mjesta te se dogovara o broju kandidata koji će biti upućeni u postupak profesionalne selekcije, a nakon izvršene selekcije i na razgovor s poslodavcem. Kako odabrati najprikladnijeg radnika?