Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  EURES  >  O EURES-u
Zadnja izmjena: 29.10.2018.

O EURES-u

 


EURES je mreža za suradnju čija je svrha olakšati slobodno kretanje radnika na području slobodnog europskog tržišta rada koje čine države članice Europskog gospodarskog prostora i Švicarska. Pokrenuta je 1993. godine kao instrument poboljšanja mobilnosti, odnosno prostorne i profesionalne pokretljivosti radne snage na europskom tržištu rada. Mrežu čine nacionalni koordinacijski uredi za EURES (NKU), članovi EURES-a (javne službe za zapošljavanje i druge organizacije) i partneri EURES-a, a koordinira je Europska komisija kroz Europski koordinacijski ured za EURES (ECO).

Svrha je EURES-a pružanje informacija, savjetovanja i usluga posredovanja (job-matching) poslodavcima i tražiteljima posla, ali i svim građanima koji smatraju da im može koristiti princip slobodnog kretanja ljudi.

Više od 1000 EURES savjetnika dnevno su u kontaktu s poslodavcima i tražiteljima zaposlenja širom Europe. EURES savjetnici su trenirani specijalisti koji pružaju tri osnovne EURES usluge: informacije, usmjeravanje i posredovanje između poslodavaca i tražitelja posla na europskom tržištu rada. Posjeduju specijalizirano znanje o praktičnim, pravnim i administrativnim pretpostavkama vezanima uz mobilnost na nacionalnoj i europskoj razini, te rade unutar javnog zavoda za zapošljavanje svake zemlje članice ili unutar drugih partnerskih organizacija u EURES mreži.

Ciljevi EURES-a su promovirati razvoj jedinstvenog europskog tržišta rada otvorenog svim radnicima zemalja članica EU-a, međudržavnu, međuregionalnu i međugraničnu razmjenu slobodnih radnih mjesta i prijava za zapošljavanjem, kao i transparentnost i razmjenu informacija o pojedinim nacionalnim/regionalnim tržištima rada, uvjetima života, obrazovanju, te metodologiji i indikatorima na statističkom stupnju.

Više informacija o mogućnostima života i rada na području Europskog gospodarskog prostora i Švicarske možete pronaći na EURES portalu, središnjem izvoru informacija o radnoj pokretljivosti.

Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju Hrvatski zavod za zapošljavanje postao je dio Europske mreže javnih službi za zapošljavanje (EURES), a time je hrvatskim građanima postala dostupna usluga posredovanja pri zapošljavanju u drugim članicama Europske unije. Informacije o EURES-u u Hrvatskoj potražite u kategoriji EURES kontakti u Hrvatskoj.
 

► Kontaktne točke Direktive 2014/54/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o mjerama za lakše ostvarivanje prava zajamčenih radnicima u kontekstu slobode kretanja radnika

 

EURES u prekograničnim područjima

EURES prekogranična partnerstva dragocjene su točke kontakata između nositelja politika zapošljavanja - kako na regionalnoj tako i nacionalnoj razini – i socijalnim partnerima

Pravni temelj

EURES mreža je instrument potpore pravu na slobodno kretanje radnika unutar Europske unije i Europskog gospodarskog prostora. U nastavku donosimo pravne temelje na kojima počiva provođenje ovog temeljnog prava


 

 The place for sharing European youth opportunities

Jedinstven pristup informacijama na unutarnjem tržištu EU - upoznajte se s Vašim pravima i mogućnostima!
Podnošenje prijava inspektoratu rada
Hrvatska u EU – vaše mogućnosti