Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Nezaposleni  >  Savjeti za traženje posla  >  Koje kompetencije su tražene na tržištu rada?
Zadnja izmjena: 29.07.2015.

Koje kompetencije su tražene na tržištu rada?


Uslijed globalizacije koja nas suočava sa sve većim izazovima, u idućem se desetljeću predviđaju još brže promjene na tržištu rada što će zahtjevati usklađivanje ponude i potražnje kompetencija neophodnih za obavljanje određenih poslova.

Tržište rada sve češće zahtijeva više razine, ali i drugačije kombinacije stečenih kompetencija i kvalifikacija. Osim posjedovanja osnovnih vještina za ostvarivanje nekog specifičnog posla, sve su potrebnije fleksibilnije i prenosive kompetencije koje će pojedinca opskrbiti čitavim sklopom vještina, znanja i stavova koji su primjereni svakoj situaciji u promjenjivom svijetu rada.

Ključne kompetencije su prenosivi multifunkcionalni sklop znanja, vještina i stavova koji su potrebni svim pojedincima za njihovu osobnu realizaciju i razvitak, uključivanje u društvo i zapošljavanje. Predstavljaju temelj za daljnje učenje kao dio cjeloživotnog učenja te ih je stoga poželjno r razviti do kraja obveznog obrazovanja ili izobrazbe.

Europski referentni okvir za kompetencije definira osam ključnih kompetencija cjeloživotnog učenja:
  • komuniciranje na materinjem jeziku
  • komuniciranje na stranim jezicima
  • matematička i prirodoslovna pismenost
  • digitalna kompetencija
  • umijeće organiziranja i uređivanja vlastitog učenja
  • socijalna i građanska kompetencija
  • osjećaj za inicijativu i poduzetništvo
  • kulturološka svijest i izražavanje
U cilju usklađivanja obrazovanja s potrebama tržišta rada odnosno smanjivanja neusklađenosti između ponude rada i potražnje za radom, Hrvatski zavod za zapošljavanje svake godine izrađuje i objavljuje Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja, koje se temelje na potrebama i ishodima na županijskoj razini. Sukladno Preporukama kao tzv. deficitarna područja na razini visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj preporučena su sljedeća: elektrotehnika, računarstvo, strojarstvo. matematika i fizika, farmacija, medicina, logopedija, rehabilitacija te filologija (anglistika i germanistika).