Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Nezaposleni  >  Kako vam Zavod može pomoći  >  Usluge profesionalne rehabilitacije
Zadnja izmjena: 04.12.2017.

Usluge profesionalne rehabilitacije

Profesionalna rehabilitacija definira se kao kontinuirani dio opće rehabilitacije koja obuhvaća profesionalno usmjeravanje, profesionalno osposobljavanje i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Osoba s invaliditetom ima pravo na profesionalno osposobljavanje i rehabilitaciju  pod općim uvjetima, a ako je to potrebno zbog vrste i težine invaliditeta ili uspješnosti rehabilitacijskog procesa i u posebnim školama i ustanovama za profesionalnu rehabilitaciju, po prilagođenim ili posebnim programima.

U svrhu pripreme za zapošljavanje nezaposlenih osoba s invaliditetom, Hrvatski zavod za zapošljavanje osobu može uputiti na sljedeće postupke profesionalne rehabilitacije: 

  • utvrđivanje preostalih radnih i općih sposobnosti
  • profesionalno informiranje, savjetovanje i procjenu profesionalnih mogućnosti
  • radno osposobljavanje, prekvalifikaciju, dokvalifikaciju i programe održavanja i usavršavanja radno-socijalnih vještina i sposobnosti u razdoblju do zapošljavanja

U Hrvatskom zavodu za zapošljavanje se u rješavanju problema zapošljavanja osoba s invaliditetom naglasak stavlja na individualni i holistički pristup nezaposlenoj osobi. Nadalje, nezaposlenim osobama s invaliditetom omogućeno je sudjelovanje i u različitim oblicima grupnog savjetovanja prilagođenim s obzirom na vrstu invaliditeta, što ima za cilj poticanje aktivnog pristupa traženju posla te ostvarivanje socijalne i psihološke potpore.

Jedna od osnovnih aktivnosti Zavoda u području zapošljavanja osoba s invaliditetom jeste poboljšati zapošljivost kroz upućivanje nezaposlenih osoba s invaliditetom u obrazovne aktivnosti te time povećati njihove mogućnosti za uključivanje na otvoreno tržište rada. Osobe s invaliditetom se u obrazovne aktivnosti najčešće u upućuju putem mjera aktivne politike zapošljavanja te putem projekata financiranih iz državnih, europskih i drugih međunarodnih fondova.

U svim područnim uredima Zavoda organizirane su različite vrste radionica za sve nezaposlene osobe, koje su ujedno prilagođene potrebama i mogućnostima osoba s invaliditetom. Tako se, primjerice, u područnim uredima Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje provode aktivnosti grupnog profesionalnog informiranja i savjetovanja za osobe s oštećenjima sluha uz prevođenje na znakovni jezik (u suradnji s Hrvatskim savezom gluhih i nagluhih).

Rezultate u zapošljavanju osoba s invaliditetom, kao i strukturu zaposlenosti i nezaposlenosti osoba s invaliditetom iz evidencije Zavoda pobliže prikazujemo u nastavku

 

3. prosinca - Međunarodni dan osoba s invaliditetom, 2017. g
3. prosinca - Međunarodni dan osoba s invaliditetom, 2016. g

Održan Okrugli stol  na temu  „Resocijalizacija liječenih ovisnika – zapošljavanje i uključivanje u tržište rada