Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  O nama  >  O nama
Zadnja izmjena: 21.06.2017.

O nama

 

Tko smo

Hrvatski Zavod za zapošljavanje javna je ustanova u vlasništvu Republike Hrvatske, ustrojena Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenost sa zadaćom rješavanja pitanja iz problematike vezane uz zapošljavanje i nezaposlenost u najširem značenju tih pojmova.
 

VIZIJA

Hrvatski zavod za zapošljavanje je vodeći sudionik u razvoju hrvatskog tržišta rada, poglavito u objedinjavanju cjelokupne ponude i potražnje rada da bi se postigla puna zaposlenost.


MISIJA

Učinkovito posredovanje na tržištu rada razvojem usluga visoke kvalitete prema potrebama klijenata, uz razvoj vlastitih znanja, vještina i sposobnosti i uz promicanje partnerskih odnosa s dionicima na tržištu rada.


STRATEŠKI CILJEVI

  1. Razviti usluge Hrvatskog zavoda za zapošljavanje radi povećanja konkurentnosti radne snage i zadovoljenja potreba na tržištu rada
  2. Razviti ljudski potencijal i administrativni kapacitet Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u kreiranju i davanju novih usluga na tržištu rada
  3. Ostvariti vodeću poziciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na tržištu rada uspostavljanjem partnerskih odnosa i većim utjecajem na donošenje i provedbu javnih politika
 

POLITIKA KVALITETE

Hrvatski zavod za zapošljavanje je vodeća institucija na hrvatskom tržištu rada poglavito u objedinjavanju cjelokupne ponude i potražnje s ciljem pune zaposlenosti, što postiže učinkovitim posredovanjem kroz razvoj usluga visoke kvalitete prema potrebama klijenata, razvijanjem vlastitih znanja, vještina i sposobnosti i promicanjem partnerskih odnosa s dionicima na tržištu rada.
 
Kvaliteta nastaje u svim segmentima poslovanja, u svim fazama poslovnih procesa, te u svim elementima pružanja usluga i na svakom radnom mjestu. Poslovni procesi u radu s poslodavcima, nezaposlenim osobama i ostalim korisnicima usluga Zavoda moraju se kontinuirano unaprjeđivati, uz istovremenu izgradnju kapaciteta institucije – ljudskih, financijskih i materijalnih.
 
Visoka razina kvalitete sustava, osnova je uspješnog transparentnog i efikasnog poslovanja i razvoja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u budućnosti. Ona je temelj i garancija postizanja zadovoljstva i sigurnosti na radu svakog našeg radnika, klijenta, partnera i društva u cjelini.
 
Dostizanje i poboljšanje zadane razine kvalitete postiže se stalnom kontrolom, stalnim otklanjanjem nekvalitete, a osobito provođenjem radnji za bavljenje rizicima koje odražavaju proaktivni pristup sprečavanju pojave nesukladnosti čineći dio procesa trajnog poboljšavanja.
 
Odgovornost za kvalitetu potvrđuje se upravljanjem i kontinuiranim provođenjem kvalitete u svakom dijelu poslovnog sustava Zavoda, stalnim povećavanjem učinkovitosti izvršavanja usluga uz smanjivanje žalbi korisnika, te udovoljavanjem zahtjevima naših korisnika uz racionalno i transparentno trošenje sredstava.
 
Kvalitetno planiranje, uspješan sustav kontrole kvalitete, kontinuirano stručno usavršavanje i ostvarivanje postavljenih ciljeva, osigurati će zadovoljstvo svih partnera i djelatnika naše tvrtke, povećati broj zaposlenih i omogućiti ukupan napredak i razvoj.
 
Politika kvalitete Hrvatskog zavoda za zapošljavanje treba biti shvaćena, primjenjiva i održavana na svim razinama. Svaki radnik Zavoda ima obvezu pridržavati se usvojene Politike kvalitete i u okviru svojih odgovornosti i ovlaštenja pridonositi njenu ostvarenju i unapređenju, te kontinuirano izgrađivati ugled i ulogu Zavoda u široj društvenoj zajednici uspostavljanjem dobrih poslovnih odnosa sa klijentima i vanjskim suradnicima.