Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Zadnja izmjena: 14.03.2018.

Obustava novčane naknade


Korisniku prava na novčanu naknadu naknada se obustavlja:
  • za onoliko mjeseci koliko iznosi kvocijent koji se dobije dijeljenjem ukupno ostvarenog primitka, odnosno dohotka s iznosom prosječne isplaćene novčane naknade u prethodnoj kalendarskoj godini,
  • za vrijeme dragovoljnog služenja vojnog roka,
  • u tijeku izdržavanja kazne zatvora do 3 mjeseca,
  • za vrijeme trajanja pritvora, odnosno istražnog zatvora,
  • za vrijeme stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa,
  • za vrijeme ostvarivanja prava na rodiljnu, roditeljsku, posvojiteljsku ili skrbničku poštedu od rada odnosno rodiljnu, roditeljsku, posvojiteljsku ili skrbničku brigu o novorođenom djetetu  po posebnom propisu. 
  • za vrijeme utvrđene privremene nezapošljivosti od strane centra za profesionalnu rehabilitaciju.

Prosječno isplaćena novčana naknada za vrijeme nezaposlenosti u 2017. godini iznosi 2.028,93 kn kuna (neto).