Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Nezaposleni  >  Sezonsko zapošljavanje  >  U turizmu  >  Sezonsko zapošljavanje u 2018. godini  >  Sezonsko zapošljavanje u 2013. godini
Zadnja izmjena: 12.02.2014.

Sezonsko zapošljavanje u 2013. godini

 
Posredovanje pri zapošljavanju jedna je od značajnih aktivnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Sezonsko zapošljavanje raste iz godine u godinu, a upravo je u 2013. godini dosegao svoj vrhunac. Naime, 2013. godine s evidencije Zavoda u sezoni bilo je zaposleno čak 40.767. osoba.

Broj prijava potreba za radnicima i zapošljavanje osoba s evidencije Zavoda od 2006. - 2013. godine na sezonskim poslovima prikazani su u tablici u prilogu. 
  2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.
Traženi radnici 21.502 23.090 24.383 22.130 23.668 27.125 27.334 22.823
Zaposlene osobe s evidencije Zavoda 25.234 25.517 24.403 25.380 30.281 37.073 39.438 40.767

Očekivano, najviše su traženi radnici u turizmu u djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i usluživanja hrane te trgovini na veliko i na malo i to u zanimanjima konobar, kuhar, čistačica, sobarica, prodavač, kuhinjski radnik, recepcionar, turistički animator, slastičar i dr.

Najveći broj sezonskih radnika po županijama je bio zaposlen u: Splitsko-dalmatinskoj, Dubrovačko-neretvanskoj, Brodsko-posavskoj, Vukovarsko–srijemskoj i Istarskoj županija.

Sezonski radnici najviše su dolazili s područja kontinentalne Hrvatske: Vukovarsko-srijemske, Osječko-baranjske, Brodsko-posavske i Sisačko-moslavačke županije.

Ovdje možete pogledati statističke podatke sezonskog zapošljavanja.