Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Novosti  >  Vijesti iz županija  >  Šibensko-kninska  >  Održana edukacija za članove PVTR-a u sklopu EU projekta „Razvoj Partnerskog vijeća za tržište rada Šibensko-kninske županije“
Zadnja izmjena: 24.04.2014.

Održana edukacija za članove PVTR-a u sklopu EU projekta „Razvoj Partnerskog vijeća za tržište rada Šibensko-kninske županije“

  
U sklopu EU projekta „Razvoj Partnerskog vijeća za tržište rada Šibensko-kninske županije“ za članove Partnerskog vijeća za tržište rada Šibensko-kninske županije tijekom ožujka održana je edukacija u prostorijama partnera na projektu - Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Šibenik, a područja edukacije su bila - analiza tržišta rada, razvojne politike, razvoj projekata, upravljanje projektima, praćenje i evaluacija sustava, planiranje proračuna, financijsko praćenje i izvještavanje.

Svrha edukacije je bila ojačati kapacitete članova PVTR-a na području prepoznavanja prilika i snaga, ali i prijetnji i slabosti na lokalnom tržištu rada. Također, dobivena znanja na edukaciji će poslužiti izradi „Strategije za razvoj ljudskih potencijala“ za razdoblje 2014 – 2020 ŠKŽ, te za razvoj lokalnih politika koje bi trebale doprinijeti razvoju i realizaciji novih projekata.

Ukupno je sudjelovalo 49 pojedinačnih sudionika iz 25 organizacija članova PVTR-a, dok je prosječno na edukaciji bila 31 osoba.