Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Novosti  >  Vijesti iz županija  >  Šibensko-kninska  >  Studijski posjet : „Razvoj Partnerskog vijeća za tržište rada Šibensko-kninske županije“
Zadnja izmjena: 23.05.2014.

Studijski posjet : „Razvoj Partnerskog vijeća za tržište rada Šibensko-kninske županije“


Predstavnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Šibenik sudjelovali su od 7. do 9. travnja 2014. godine a u sklopu EU projekta „Razvoj Partnerskog vijeća za tržište rada Šibensko-kninske županije“  u kojem je PU Šibenik partner, na studijskom putovanju u Graz – Austrija, pokrajina Štajerska.
Uz predstavnike HZZ PU Šibenik, sudjelovali su i predstavnici Šibensko-kninske županije, Pučkog učilišta u Kninu, Srednje škole Kralja Zvonimira Knin, Grada Šibenika te  Javne ustanove Razvojne agencije Šibensko-kninske županije.
Članovi su sudjelovali u sljedećim predavanjima:
  • Aktivne mjere samozapošljavanja u Austriji - Klaudia Pangerer
  • Iskustvo BIT grupe na projektima obrazovanja i zapošljavanja - Stefan Düss
  • Iskustvo Austrije u Obrazovnim mjerama - Doris Schönbäck
  • Strateško planiranje Veleučilišta u Austriji - Rupert Beinhauer
  • EU projekt menadžment – primjer Štajerska - Klaus Kersten
  • Djelovanje Zavoda za zapošljavanje Štajerske - Hermann Gössinger
  • Osnove Partnerskog vijeća za tržište rada Štajerske - Margarte Groß


Sudionici studijskog putovanja su se upoznali sa ključnim aktivnostima koje provode austrijske kolege na području zapošljavanja i razvoja ljudskih potencijala,  kao i primjerima dobre prakse te na koji način u pokrajini Štajerskoj funkcionira Partnersko vijeće  a u čemu su jedni od najuspješnijih budući je Austrija dugi godina jedna od članica EU-a sa jednom od najmanjih stopa nezaposlenosti.