Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Nezaposleni  >  Strani državljani  >  Državljani EU/EGP
Zadnja izmjena: 16.10.2018.

Državljani EU/EGP


 

Registracija i boravišne dozvole

 
Ako ste državljanin države članice Europskog gospodarskog prostora ili Švicarske, imate pravo boraviti u Republici Hrvatskoj do tri mjeseca, ako posjedujete valjanu putnu ispravu ili osobnu iskaznicu.
Za boravak preko tri mjeseca potrebno je prijaviti privremeni boravak policijskoj upravi ili postaji prema mjestu boravka, najduže osam dana od isteka tromjesečnog boravka.
Vaša prijava mora sadržavati presliku važeće identifikacijske isprave (osobne iskaznice ili putovnice), koju će službenik ovjeriti uvidom u izvornik. Ako su ispunjeni uvjeti (tj. ako ste dokazali da imate osigurana sredstva za uzdržavanje i zdravstveno ste osigurani), policijska uprava/postaja odmah izdaje potvrdu o prijavi privremenog boravka u obliku biometrijske boravišne iskaznice s rokom važenja do pet godina. Kada registrirate boravak biti će Vam dodijeljen osobni identifikacijski broj (OIB).
OIB Vam može biti dodijeljen i prije registracije boravka, tijekom prva tri mjeseca boravka, kako biste mogli koristiti razne javne usluge. Možete zatražiti OIB izravno u uredu Porezne uprave u mjestu u kojem boravite. Osim OIB-a, trebat će vam adresa u Republici Hrvatskoj. Potvrdu o adresi stanovanja izdaje lokalna policijska postaja/uprava. OIB i potvrda o adresi trebat će vam kod zapošljavanja zbog registracije na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ili ako se želite registrirati kao tražitelj posla pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.
Pravo na stalni boravak može se ostvariti nakon pet godina neprekidnog zakonitog boravka u Republici Hrvatskoj.

Ministarstvo unutarnjih poslova
 

Sloboda kretanja radnika


Sloboda kretanja radnika temeljno je pravo u državama članicama Europskog gospodarskog prostora (EGP). Ona dopušta građanima jedne države članice rad u drugoj državi članici pod uvjetima koji vrijede za domaće građane. Tijekom prijelaznog razdoblja u trajanju do sedam godina od pristupanja Hrvatske Europskoj uniji, moguće je primjenjivati restrikcije na slobodu kretanja radnika u i iz Hrvatske. Ta se ograničenja odnose samo na slobodu kretanja u svrhu zapošljavanja. U trećoj fazi, do 30. lipnja 2020. godine, samo je Republika Austrija odlučila  za hrvatske državljane zadržati režim radnih dozvola, pa Hrvatska primjenjuje recipročne mjere na radnike iz  navedene zemlje.  Ako ste građanin Austrije, svoj radnopravni status možete regulirati na sljedeći način:
  • do 90 dana godišnje možete raditi temeljem potvrde o prijavi rada
  • duže od 90 dana možete raditi temeljem dozvole za boravak i rad
Ograničenja se ne primjenjuju ako želite pokrenuti vlastiti posao u Hrvatskoj ili pružati usluge, primjerice u području građevine ili osobnih usluga. Nema ograničenja za poduzetnike/kompanije/obrte iz drugih država članica koji žele provoditi svoje aktivnosti u Hrvatskoj. Slijedom navedenog, ako ste državljanin države članice EU/EGP-a, te ste:
  • samozaposleni u vlastitom poduzeću, ili
  • obrtnik koji pruža usluge, ili
  • izaslani u Hrvatsku od strane svojeg poslodavca tijekom određenog vremena (izaslani radnici),
možete raditi u Republici Hrvatskoj bez dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada.

EURES portal

 

Koji su kriteriji za dobivanje radne dozvole?


Morate imati ponudu za zapošljavanje jer je poslodavac obvezan zatražiti izdavanje radne dozvole izvan godišnje kvote od nadležnih tijela, konkretno policijske postaje/policijske uprave. Ne možete zatražiti radnu dozvolu bez ponude za posao. Zahtjevu za izdavanje dozvole za boravak i rad izvan godišnje kvote mora biti priložen ugovor o radu, odnosno pisana potvrda o sklopljenom ugovoru o radu. Prije izdavanja dozvola za boravak i rad izvan godišnje kvote neće se tražiti obrazloženje poslodavca o potrebi zapošljavanja konkretnog radnika niti će se provjeravati stanje na tržištu rada.

Ministarstvo unutarnjih poslova

 

Kako se mogu registrirati kao tražitelj posla/nezaposlena osoba?


Temeljem Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (NN, br. 16/2017) u evidenciju nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje prijavljivat će se državljani država članica EU/EGP-a  radi traženja posla (posredovanja pri zapošljavanju), a neki i radi ostvarivanja prava na novčanu naknadu, kao i radi zadržavanja prava na novčanu naknadu ostvarenu u drugoj državi članici EU/EGP-a.

Državljani država članica Europskoga gospodarskog prostora u pravima i dužnostima utvrđenim ovim Zakonom izjednačeni su s hrvatskim državljanima.
 
Kako biste se registrirali kao tražitelj posla na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, trebat ćete osobni identifikacijski broj (OIB), adresu stanovanja u Hrvatskoj i važeću identifikacijsku ispravu iz svoje zemlje (osobnu iskaznicu ili putovnicu). Ako želite prenijeti pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti iz svoje zemlje, konzultirajte se sa svojim uredom za zapošljavanje prije odlaska, kako biste dobili sve potrebne informacije o svojim pravima i obvezama, kao i kako biste preuzeli prijenosni dokument U2, koji ćete trebati kako biste nastavili primati novčanu naknadu.

Više informacija

OIB
 

Socijalna sigurnost i osiguranja


Kada tražite posao u drugoj državi članici, vi, kao građanin EU/EGP-a možete prenijeti određena prava koja uživate u vlastitoj zemlji, primarno pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti i pravo na zdravstvenu zaštitu. Prava se prenose pomoću prijenosnih dokumenata (PD) koje izdaju nadležna tijela u vašoj državi. Hrvatski zavod za zapošljavanje nadležan je za koordinaciju prava na naknade za vrijeme nezaposlenosti. U tu svrhu koriste se PDU obrasci. Ovo su najvažniji:

PDU1: sadrži informacije o tražiteljevim razdobljima zaposlenja (osiguranja), što služi kao temelj za utvrđivanje prava na naknadu, iznosa naknade i trajanje prava.
PDU2: koristi se za prijenos prava po osnovi nezaposlenosti ostvarenih u jednoj državi članici kod preseljenja u drugu državu članicu zbog traženja posla.
 
Pravo na zdravstvenu zaštitu u nadležnosti je Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, koristeći PDS obrasce. Za mobilne radnike, najvažniji je PDS1, koji omogućava korištenje prava na zdravstvenu zaštitu u državi u kojoj odlučite živjeti iako ste zdravstveno osigurani u drugoj državi.

Socijalna sigurnost u EU

Kontaktne točke Direktive 2014/54/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o mjerama za lakše ostvarivanje prava zajamčenih radnicima u kontekstu slobode kretanja radnika

BROŠURA: VODIČ KROZ INTEGRACIJU: Osnovne informacije za integraciju stranaca u hrvatsko društvo
Potpune informacije za strance u Republici Hrvatskoj