Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Novosti  >  Vijesti iz županija  >  Ličko-senjska  >  Krajem prosinca 2014. godine u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnom uredu Gospić evidentirane su 3.794 nezaposlene osobe, što predstavlja 192 osobe odnosno 5,3% više nego u prethodnom mjesecu i 52 osobe ili 1,4% manje nego u istom mjesecu prošle godine.
Zadnja izmjena: 13.01.2015.

Krajem prosinca 2014. godine u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnom uredu Gospić evidentirane su 3.794 nezaposlene osobe, što predstavlja 192 osobe odnosno 5,3% više nego u prethodnom mjesecu i 52 osobe ili 1,4% manje nego u istom mjesecu prošle godine.


Stanje na tržištu rada Ličko-senjske županije u prosincu  2014. godine
 
Ukupna registrirana nezaposlenost
Krajem prosinca 2014. godine u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnom uredu Gospić evidentirane su 3.794 nezaposlene osobe, što predstavlja 192 osobe odnosno 5,3% više nego u prethodnom mjesecu i 52 osobe ili 1,4% manje nego u istom mjesecu prošle godine.

Regionalni raspored nezaposlenosti
Najveći broj nezaposlenih osoba u prosincu 2014. godine imale su ispostave Gospić (1.178 ili 31,0%) i Otočac (1.102 ili 29,0%) nakon kojih slijede Senj (620 ili 16,3%), Korenica (391 ili 10,3%), Donji Lapac (316 ili 8,3%) i Novalja (187 ili 4,9%). U odnosu na prethodni mjesec zabilježeno je povećanje broja nezaposlenih u svim ispostavama i to: Korenica 16,4%, Otočac 5,7%, Gospić 4,2%,  Senj 3,9%, Novalja 3,3%. i Donji Lapac 0,6%. 

Spolna i dobna struktura nezaposlenih osoba
Od ukupnog broja nezaposlenih prosincu 2014.g. evidentirano je 1.887 nezaposlenih žena i 1.907 muškaraca. Udio žena u ukupnim nezaposlenim osobama iznosi 49,7%, dok udio muškaraca iznosi 50,3%. Što se tiče starosne strukture najveći udio u ukupnom broju nezaposlenih osoba imaju nezaposlene osobe stare između 20-24 godina - 15,1% i od 25-29 godina - 13,2%.

Ulasci u evidenciju nezaposlenih
Tijekom prosinca  2014. godine u Područni ured u Gospiću prijavljeno je 407 novih nezaposlenih osoba od čega je 180 ili 44,2% žena i 227 ili 55,8% muškaraca. Priljev u registriranu nezaposlenost je za 6 osoba ili 1,5% manji nego  prethodnog mjeseca i za 25 osoba ili 5,8% manji nego u prosincu 2013.godine. Od ukupnog broja novoprijavljenih najviše je u evidenciju došlo izravno iz radnog odnosa 322 i iz neaktivnosti 59 osoba. Najčešći razlozi prestanka radnog odnosa su zbog isteka rada radniku na određeno vrijeme 192, poslovno uvjetovani otkaz zbog gospodarskih, tehničkih ili organizacijskih razloga 76, isteka rada na sezonskim poslovima 41,  itd.  

Izlasci iz evidencije nezaposlenih
U izvještajnom mjesecu ukupno je iz evidencije nezaposlenih izašlo 215 osoba od čega 121 ili 53,6% žena i 94 ili 43,7% muškaraca. Od toga su zaposlene 132 osobe i to 70 zasnivanjem radnog odnosa i 62 temeljem  drugih poslovnih aktivnosti (registriranje obrta, slobodnog zanimanja ili djelatnosti poljoprivrede i šumarstva, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa i sl.) Zbog zasnivanja radnog odnosa iz evidencije je izašlo 70 osoba od čega 38 žena i 32 muškarca što je za 27,1% manje nego u prethodnom mjesecu i 33,3% manje nego u isto vrijeme prošle godine.

Prijavljena slobodna radna mjesta
Tijekom prosinca 2014.g. Područnom uredu Gospić prijavljena su 93 slobodna radna mjesta, što je  za 12 radnih mjesta ili 14,8% više nego u prethodnom mjesecu i za 44 radna mjesta ili 89,8% više nego u prosincu prošle godine. Najviše prijavljenih potreba bilo je u sljedećim zanimanjima (broj prijava 3 i više):doktor medicine 9, diplomirani ekonomist 8,vozač lakog dostavnog vozila 8, doktor medicine 7, odgojitelj predškolske djece 6, konobar 5, učitelj razredne nastave 3, vozač autobusa 3.
 
Korisnici novčane naknade
U prosincu 2014.g. registrirano je 626 korisnika novčane naknade što predstavlja 16,5% od ukupnog broja nezaposlenih osoba u PU Gospić. Po ispostavama je evidentiran sljedeći broj korisnika novčane naknade: Otočac 185, Gospić 150, Senj 138, Korenica 84, Novalja 59 i Donji Lapac 10. Broj korisnika novčane naknade u prosincu 2014.g. povećao se u odnosu na prethodni mjesec za 81 osobu ili 14,9%, dok se u odnosu na isti mjesec prošle godine broj korisnika smanjio za 47 osoba  ili 7,0%. Prosječna novčana naknada u prosincu 2014.g. iznosila je 1.942,21 kn. U Područnom uredu Gospić tijekom prosinca ukupno je isplaćeno 1.277.981,80 kn za novčane naknade nezaposlenim osobama.
 
Mjere aktivne politike zapošljavanja
Tijekom prosinca 2014. godine u Programe za poticanje zapošljavanja  uključena je 51 nezaposlena osobe. U sljedećoj tablici dajemo prikaz broja osoba uključenih u Program za poticanje zapošljavanja u Područnom uredu Gospić i to korisnike uključene tijekom 2014. godine kojih je 301, u mjesecu prosincu 2014. godine kojih je 51 i korisnike aktivne na kraju mjeseca koji uključuju i korisnike iz  prethodnog razdoblja, razvrstane po  vrstama Mjera kojih je 224.
 
Mjera Uključeni tijekom 2014. godine Uključeni u prosincu 2014. Aktivni na kraju mjeseca
1.OBRAZOVANJE 202 28 151
Obrazovanje nezaposlenih 51 0 0
Potpore za usavršavanje 0 0 0
Stručno osposobljavanje za rad 151 28 151
2. POTPORE ZA ZAPOŠLJAVANJE 30 8 29
3. JAVNI RADOVI 34 2 11
4. POTPORE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE 25 4 25
5.POTPORE ZA OČUVANJE RADN. MJESTA 10 9 8
Ukupno 301 51 224