Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Novosti  >  Vijesti iz županija  >  Ličko-senjska  >  Krajem siječnja 2015. godine u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnom uredu Gospić evidentirano je 4.050 nezaposlenih osoba, što predstavlja 256 osoba odnosno 6,7% više nego u prethodnom mjesecu i 159 osoba ili 3,8% manje nego u istom mjesecu prošle godine.
Zadnja izmjena: 19.02.2015.

Krajem siječnja 2015. godine u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnom uredu Gospić evidentirano je 4.050 nezaposlenih osoba, što predstavlja 256 osoba odnosno 6,7% više nego u prethodnom mjesecu i 159 osoba ili 3,8% manje nego u istom mjesecu prošle godine.

 
Stanje na tržištu rada Ličko-senjske županije u siječnju 2015. godine
 
Ukupna registrirana nezaposlenost
Krajem siječnja 2015. godine u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnom uredu Gospić evidentirano je 4.050 nezaposlenih osoba, što predstavlja 256 osoba odnosno 6,7% više nego u prethodnom mjesecu i 159 osoba ili 3,8% manje nego u istom mjesecu prošle godine.

Regionalni raspored nezaposlenosti
Najveći broj nezaposlenih osoba u siječnju 2015. godine imale su ispostave Gospić (1.231 ili 30,4%) i Otočac (1.199 ili 29,6%) nakon kojih slijede Senj (638 ili 15,8%), Korenica (458 ili 11,3%), Donji Lapac (335 ili 8,3%) i Novalja (189 ili 4,7%). U odnosu na prethodni mjesec zabilježeno je povećanje broja nezaposlenih u svim ispostavama i to: Korenica 17,1%, Otočac 8,8%, Donji Lapac 6,0%, Gospić 4,5%, Senj 2,9% i Novalja 1,1%. 

Spolna i dobna struktura nezaposlenih osoba
Od ukupnog broja nezaposlenih siječnju 2015.g. evidentirano je 1.985 nezaposlenih žena i 2.065 muškaraca. Udio žena u ukupnim nezaposlenim osobama iznosi 49,0%, dok udio muškaraca iznosi 51,0%. Što se tiče starosne strukture najveći udio u ukupnom broju nezaposlenih osoba imaju nezaposlene osobe stare između 20-24 godine - 15,2% i od 25-29 godina - 13,1%.

Ulasci u evidenciju nezaposlenih
Tijekom siječnja  2015. godine u Područni ured u Gospiću prijavljene su 474 novih nezaposlene osobe od čega su 192 ili 40,5% žene i 282 ili 59,5% muškarci. Priljev u registriranu nezaposlenost je za 67 osoba ili 16,5% veći nego  prethodnog mjeseca i za 116 osoba ili 19,7% manji nego u siječnju 2014.godine. Od ukupnog broja novoprijavljenih najviše je u evidenciju došlo izravno iz radnog odnosa 366 i iz neaktivnosti 89 osoba. Najčešći razlozi prestanka radnog odnosa su zbog isteka rada radniku na određeno vrijeme 249 i poslovno uvjetovani otkaz zbog gospodarskih, tehničkih ili organizacijskih razloga 94.  

Izlasci iz evidencije nezaposlenih
U izvještajnom mjesecu ukupno je iz evidencije nezaposlenih izašlo 218 osoba od čega 94 ili 43,1% žena i 124 ili 56,9% muškaraca. Od toga je zaposleno 117 osoba i to 99 zasnivanjem radnog odnosa i 18 temeljem  drugih poslovnih aktivnosti (registriranje obrta, slobodnog zanimanja ili djelatnosti poljoprivrede i šumarstva, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa i sl.) Zbog zasnivanja radnog odnosa iz evidencije je izašlo 99 osoba od čega 35 žena i 64 muškarca što je za 41,4% više nego u prethodnom mjesecu i 18,2% manje nego u isto vrijeme prošle godine.
Prijavljena slobodna radna mjesta
Tijekom siječnja 2015.g. prijavljeno je 111 slobodnih radnih mjesta, što je  za 18 radnih mjesta ili 19,4% više nego u prethodnom mjesecu i za 38 radnih mjesta ili 25,5% manje nego u siječnju prošle godine. Najviše prijavljenih potreba bilo je u sljedećim zanimanjima (broj prijava 3 i više): konobar 16, kuhar 11, medicinska sestra 7, odgojitelj predškolske djece 6, učitelj glazbene kulture 4, ekonomist 4, kuhinjski radnik 4, diplomirani ekonomist 3, komercijalist 3, prodavač 3.
  
Korisnici novčane naknade
U siječnju 2015.g. registrirano je 709 korisnika novčane naknade što predstavlja 17,5% od ukupnog broja nezaposlenih osoba u PU Gospić. Po ispostavama je evidentiran sljedeći broj korisnika novčane naknade: Otočac 211, Gospić 185, Senj 147, Korenica 101, Novalja 52 i Donji Lapac 13. Broj korisnika novčane naknade u siječnju 2015.g. povećao se u odnosu na prethodni mjesec za 83 osobe ili 13,3%, dok se u odnosu na isti mjesec prošle godine broj korisnika smanjio za 95 osoba  ili 11,8%. Prosječna novčana naknada u siječnju 2015.g. iznosila je 1.967,65 kn. U Područnom uredu Gospić tijekom siječnja ukupno je isplaćeno 1.490.578,48 kn za novčane naknade nezaposlenim osobama.
 
Mjere aktivne politike zapošljavanja
Tijekom siječnja 2015. godine u Programe za poticanje zapošljavanja nije uključena nijedna nezaposlena osobe. U sljedećoj tablici dajemo prikaz broja osoba uključenih u Program za poticanje zapošljavanja u Područnom uredu Gospić i to korisnike uključene tijekom 2015. godine, uključene u izvještajnom mjesecu i korisnike aktivne na kraju mjeseca koji uključuju i korisnike iz  prethodnog razdoblja, razvrstane po  vrstama Mjera kojih je 213.
 
Mjera Uključeni tijekom 2015. godine Uključeni u siječnju 2015. Aktivni na kraju mjeseca
1.OBRAZOVANJE 0 0 145
Obrazovanje nezaposlenih 0 0 0
Potpore za usavršavanje 0 0 0
Stručno osposobljavanje za rad 0 0 145
2. POTPORE ZA ZAPOŠLJAVANJE 0 0 29
3. JAVNI RADOVI 0 0 6
4. POTPORE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE 0 0 25
5.POTPORE ZA OČUVANJE RADN. MJESTA 0 0 8
Ukupno 0 0 213