Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Novosti  >  Vijesti iz županija  >  Ličko-senjska  >  Krajem veljače 2015. godine u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnom uredu Gospić evidentirane su 4.104 nezaposlene osobe, što predstavlja 54 osobe odnosno 1,3% više nego u prethodnom mjesecu i 163 osobe ili 3,8% manje nego u istom mjesecu prošle godine.
Zadnja izmjena: 13.03.2015.

Krajem veljače 2015. godine u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnom uredu Gospić evidentirane su 4.104 nezaposlene osobe, što predstavlja 54 osobe odnosno 1,3% više nego u prethodnom mjesecu i 163 osobe ili 3,8% manje nego u istom mjesecu prošle godine.

 
Stanje na tržištu rada Ličko-senjske županije u veljači  2015. godine
 
 
Ukupna registrirana nezaposlenost
Krajem veljače 2015. godine u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnom uredu Gospić evidentirane su 4.104 nezaposlene osobe, što predstavlja 54 osobe odnosno 1,3% više nego u prethodnom mjesecu i 163 osobe ili 3,8% manje nego u istom mjesecu prošle godine.

Regionalni raspored nezaposlenosti
Najveći broj nezaposlenih osoba u veljači 2015. godine imale su ispostave Gospić (1.255 ili 30,6%) i Otočac (1.216 ili 29,6%) nakon kojih slijede Senj (653 ili 15,9%), Korenica (456 ili 11,1%), Donji Lapac (330 ili 8,0%) i Novalja (194 ili 4,7%). U odnosu na prethodni mjesec zabilježeno je povećanje broja nezaposlenih u većini ispostava i to: Novalja 2,6%, Senj 2,4%, Gospić 1,9% i Otočac 1,4%, dok je smanjenje zabilježeno u ispostavama Donji Lapac 1,5% i  Korenica 0,4%. 

Spolna i dobna struktura nezaposlenih osoba
Od ukupnog broja nezaposlenih veljači 2015.g. evidentirano je 2.000 nezaposlenih žena i 2.104 muškaraca. Udio žena u ukupnim nezaposlenim osobama iznosi 48,7%, dok udio muškaraca iznosi 51,3%. Što se tiče starosne strukture najveći udio u ukupnom broju nezaposlenih osoba imaju nezaposlene osobe stare između 20-24 godine - 15,3% i od 25-29 godina – 12,9%.

Ulasci u evidenciju nezaposlenih
Tijekom veljače  2015. godine u Područni ured u Gospiću prijavljeno je 219 novih nezaposlenih osoba od čega su 100 ili 45,7% žene i 119 ili 54,3% muškarci. Priljev u registriranu nezaposlenost je za 255 osoba ili 53,8% manji nego  prethodnog mjeseca i za 8 osoba ili 3,5% manji nego u veljači 2014.godine. Od ukupnog broja novoprijavljenih najviše je u evidenciju došlo izravno iz radnog odnosa 111 i iz neaktivnosti 92 osobe. Najčešći razlozi prestanka radnog odnosa su zbog isteka rada radniku na određeno vrijeme 70 i poslovno uvjetovani otkaz zbog gospodarskih, tehničkih ili organizacijskih razloga 29.  

Izlasci iz evidencije nezaposlenih
U izvještajnom mjesecu ukupno je iz evidencije nezaposlenih izašlo 165 osoba od čega 85 ili 51,5% žena i 80 ili 48,5% muškaraca. Od toga je zaposleno 119 osoba i to 85 zasnivanjem radnog odnosa i 34 temeljem  drugih poslovnih aktivnosti (registriranje obrta, slobodnog zanimanja ili djelatnosti poljoprivrede i šumarstva, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa i sl.) Zbog zasnivanja radnog odnosa iz evidencije je izašlo 85 osoba od čega 33 žena i 52 muškarca što je za 14,1% manje nego u prethodnom mjesecu i 38,4% manje nego u isto vrijeme prošle godine.

Prijavljena slobodna radna mjesta
Tijekom veljače 2015.g. prijavljeno je 298 slobodnih radnih mjesta, što je  za 187 radnih mjesta ili 168,5% više nego u prethodnom mjesecu i za 151 radno mjesto ili 102,7% više nego u veljači prošle godine. Najviše prijavljenih potreba bilo je u sljedećim zanimanjima (broj prijava 6 i više): zavarivač 30, bravar 30, konobar 23, pomoćni kuhar 11, radnik za pomoć u kući 11, radnik niskogradnje 11, trgovački putnik 10, medicinska sestra 9, diplomirani pravnik 8, kuhar 8, sobarica 7, profesor glazbenih predmeta 6, učitelj matematike, administrator obrade podataka 6.
 
Korisnici novčane naknade
U veljači 2015.g. registrirano je 749 korisnika novčane naknade što predstavlja 18,3% od ukupnog broja nezaposlenih osoba u PU Gospić. Po ispostavama je evidentiran sljedeći broj korisnika novčane naknade: Otočac 232, Gospić 188, Senj 148, Korenica 118, Novalja 44 i Donji Lapac 19. Broj korisnika novčane naknade u veljači 2015.g. povećao se u odnosu na prethodni mjesec za 40 osoba ili 5,6%, dok se u odnosu na isti mjesec prošle godine broj korisnika smanjio za 30 osoba  ili 3,9%. Prosječna novčana naknada u veljači 2015.g. iznosila je 1.886,06 kn. U Područnom uredu Gospić tijekom veljače ukupno je isplaćeno 1.656.042,96 kn za novčane naknade nezaposlenim osobama.
 
Mjere aktivne politike zapošljavanja
Tijekom veljače 2015. godine u Programe za poticanje zapošljavanja  uključeno je 26 nezaposlenih osoba. U sljedećoj tablici dajemo prikaz broja osoba uključenih u Program za poticanje zapošljavanja u Područnom uredu Gospić i to korisnike uključene tijekom 2015. godine, uključene u izvještajnom mjesecu i korisnike aktivne na kraju mjeseca koji uključuju i korisnike iz  prethodnog razdoblja, razvrstane po  vrstama Mjera kojih je 204.
 
Mjera Uključeni tijekom 2015. godine Uključeni u veljači 2015. Aktivni na kraju mjeseca
1.OBRAZOVANJE 0 0 139
Obrazovanje nezaposlenih 0 0 0
Potpore za usavršavanje 0 0 0
Stručno osposobljavanje za rad 23 23 139
2. POTPORE ZA ZAPOŠLJAVANJE 1 1 28
3. JAVNI RADOVI 1 1 4
4. POTPORE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE 1 1 25
5.POTPORE ZA OČUVANJE RADN. MJESTA 0 0 8
Ukupno 26 26 204