Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Novosti  >  Vijesti iz županija  >  Ličko-senjska  >  Krajem ožujka 2015. godine u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnom uredu Gospić evidentirano je 3.919 nezaposlenih osoba, što predstavlja 185 osoba odnosno 4,5% manje nego u prethodnom mjesecu
Zadnja izmjena: 16.04.2015.

Krajem ožujka 2015. godine u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnom uredu Gospić evidentirano je 3.919 nezaposlenih osoba, što predstavlja 185 osoba odnosno 4,5% manje nego u prethodnom mjesecu

 
Stanje na tržištu rada Ličko-senjske županije u ožujku  2015. godine
 
 
Ukupna registrirana nezaposlenost
Krajem ožujka 2015. godine u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnom uredu Gospić evidentirano je 3.919 nezaposlenih osoba, što predstavlja 185 osoba odnosno 4,5% manje nego u prethodnom mjesecu i 286 osoba ili 6,8% manje nego u istom mjesecu prošle godine.

Regionalni raspored nezaposlenosti
Najveći broj nezaposlenih osoba u ožujku 2015. godine imale su ispostave Gospić (1.176 ili 30,0%) i Otočac (1.158 ili 29,5%) nakon kojih slijede Senj (657 ili 16,8%), Korenica (421 ili 10,7%), Donji Lapac (325 ili 8,3%) i Novalja (182 ili 4,6%). U odnosu na prethodni mjesec zabilježeno je smanjenje broja nezaposlenih u većini ispostava i to: Korenica 7,7%, Gospić 6,3%,  Novalja 6,2%, Otočac 4,8% i Donji Lapac 1,5%, dok je povećanje zabilježeno u ispostavi Senj za 0,6%. 

Spolna i dobna struktura nezaposlenih osoba
Od ukupnog broja nezaposlenih ožujku 2015.g. evidentirano je 1.930 nezaposlenih žena i 1.989 muškaraca. Udio žena u ukupnim nezaposlenim osobama iznosi 49,2%, dok udio muškaraca iznosi 50,8%. Što se tiče starosne strukture najveći udio u ukupnom broju nezaposlenih osoba imaju nezaposlene osobe stare između 20-24 godine – 14,8% i od 25-29 godina – 12,7%.

Ulasci u evidenciju nezaposlenih
Tijekom ožujka  2015. godine u Područni ured u Gospiću prijavljeno je 199 novih nezaposlenih osoba od čega je 96 ili 48,2% žene i 103 ili 51,8% muškarci. Priljev u registriranu nezaposlenost je za 20 osoba ili 9,1% manji nego  prethodnog mjeseca i za 4 osobe ili 2,0% manji nego u ožujku 2014.godine. Od ukupnog broja novoprijavljenih najviše je u evidenciju došlo izravno iz radnog odnosa 103 i iz neaktivnosti 87 osoba. Najčešći razlozi prestanka radnog odnosa su zbog isteka rada radniku na određeno vrijeme 47 i poslovno uvjetovani otkaz zbog gospodarskih, tehničkih ili organizacijskih razloga 39.  

Izlasci iz evidencije nezaposlenih
U izvještajnom mjesecu ukupno su iz evidencije nezaposlenih izašle 384 osobe od čega 166 ili 43,2% žena i 218 ili 56,8% muškaraca. Od toga su zaposlene 323 osobe i to 299 zasnivanjem radnog odnosa i 24 temeljem  drugih poslovnih aktivnosti (registriranje obrta, slobodnog zanimanja ili djelatnosti poljoprivrede i šumarstva, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa i sl.) Zbog zasnivanja radnog odnosa iz evidencije je izašlo 299 osoba od čega 115 žena i 184 muškarca što je za 251,8% više nego u prethodnom mjesecu i 43,1% više nego u isto vrijeme prošle godine.

Prijavljena slobodna radna mjesta
Tijekom ožujka 2015.g. prijavljeno je 670 slobodnih radnih mjesta, što je  za 372 radna mjesta ili 124,8% više nego u prethodnom mjesecu i za 427 radnih mjesta ili 56,9% više nego u ožujku prošle godine. Najviše prijavljenih potreba bilo je u sljedećim zanimanjima (broj prijava 10 i više): konobar 73, kuhar 44, prodavač 44, vrtlarski radnik 40, hotelijersko-turistički službenik 39, čistačica 29, čuvar objekata i okoliša 24, recepcionar 22, mornar 19, sobarica 19, radnik za pomoć u kući 19, kuhinjski radnik 17, radnik u održavanju 16,administrativni službenik 15, blagajnik 14, drvoprerađivački radnik 14, pralja 11.
 
Korisnici novčane naknade
U ožujku 2015.g. registrirano je 685 korisnika novčane naknade što predstavlja 17,5% od ukupnog broja nezaposlenih osoba u PU Gospić. Po ispostavama je evidentiran sljedeći broj korisnika novčane naknade: Otočac 218, Gospić 173, Senj 144, Korenica 98, Novalja 38 i Donji Lapac 14.
Broj korisnika novčane naknade u ožujku 2015.g. smanjio se u odnosu na prethodni mjesec za 24 osobe ili 8,5%, dok se u odnosu na isti mjesec prošle godine broj korisnika povećao za 42 osobe  ili 6,5%. Prosječna novčana naknada u ožujku 2015.g. iznosila je 1.867,40 kn. U Područnom uredu Gospić tijekom ožujka ukupno je isplaćeno 1.155.606,65 kn za novčane naknade nezaposlenim osobama.
 
Mjere aktivne politike zapošljavanja
Tijekom ožujka 2015. godine u Programe za poticanje zapošljavanja  uključeno je 11 nezaposlenih osoba. U sljedećoj tablici dajemo prikaz broja osoba uključenih u Program za poticanje zapošljavanja u Područnom uredu Gospić i to korisnike uključene tijekom 2015. godine, uključene u izvještajnom mjesecu i korisnike aktivne na kraju mjeseca koji uključuju i korisnike iz  prethodnog razdoblja, razvrstane po  vrstama Mjera kojih je 240.
 
Mjera Uključeni tijekom 2015. godine Uključeni u ožujku 2015. Aktivni na kraju mjeseca
1.OBRAZOVANJE 30 7 168
Obrazovanje nezaposlenih 0 0 0
Potpore za usavršavanje 0 0 0
Stručno osposobljavanje za rad 30 7 168
2. POTPORE ZA ZAPOŠLJAVANJE 3 2 31
3. JAVNI RADOVI 1 0 5
4. POTPORE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE 3 2 28
5.POTPORE ZA OČUVANJE RADN. MJESTA 0 0 8
Ukupno 37 11 240