Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Novosti  >  Vijesti iz županija  >  Ličko-senjska  >  Krajem travnja 2015. godine u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnom uredu Gospić evidentirano je 3.457 nezaposlenih osoba, što predstavlja 462 osobe odnosno 11,8% manje nego u prethodnom mjesecu i 408 osoba ili 10,6% manje nego u istom mjesecu prošle godine.
Zadnja izmjena: 18.05.2015.

Krajem travnja 2015. godine u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnom uredu Gospić evidentirano je 3.457 nezaposlenih osoba, što predstavlja 462 osobe odnosno 11,8% manje nego u prethodnom mjesecu i 408 osoba ili 10,6% manje nego u istom mjesecu prošle godine.


Stanje na tržištu rada Ličko-senjske županije u travnju  2015. godine
 
 
Ukupna registrirana nezaposlenost
Krajem travnja 2015. godine u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnom uredu Gospić evidentirano je 3.457 nezaposlenih osoba, što predstavlja 462 osobe odnosno 11,8% manje nego u prethodnom mjesecu i 408 osoba ili 10,6% manje nego u istom mjesecu prošle godine.
 
Regionalni raspored nezaposlenosti
Najveći broj nezaposlenih osoba u travnju 2015. godine imale su ispostave Gospić (1.093 ili 31,6%) i Otočac (1.016 ili 29,4%) nakon kojih slijede Senj (596 ili 17,2%), Korenica (302 ili 8,7%), Donji Lapac (294 ili 8,5%) i Novalja (156 ili 4,5%). U odnosu na prethodni mjesec zabilježeno je smanjenje broja nezaposlenih u svim ispostava i to: Korenica 28,3%, Novalja 14,3%, Otočac 12,3%, Donji Lapac 9,5%, Senj 9,3% i  na kraju Gospić 7,1%. 
 
Spolna i dobna struktura nezaposlenih osoba
Od ukupnog broja nezaposlenih travnju 2015.g. evidentirano je 1.711 nezaposlenih žena i 1.746 muškaraca. Udio žena u ukupnim nezaposlenim osobama iznosi 49,5%, dok udio muškaraca iznosi 50,5%. Što se tiče starosne strukture najveći udio u ukupnom broju nezaposlenih osoba imaju nezaposlene osobe stare između 20-24 godine - 14,4% i od 55-59 godina - 12,4%.
 
Ulasci u evidenciju nezaposlenih
Tijekom travnja  2015. godine u Područni ured u Gospiću prijavljeno je 158 novih nezaposlenih osoba od čega je 78 ili 49,4% žena i 80 ili 50,6% muškaraca. Priljev u registriranu nezaposlenost je za 41 osobu ili 20,6% manji nego  prethodnog mjeseca i za 7 osoba ili 4,2% manji nego u travnju 2014.godine. Od ukupnog broja novoprijavljenih najviše je u evidenciju došlo izravno iz radnog odnosa 90 i iz neaktivnosti 60 osoba. Najčešći razlozi prestanka radnog odnosa su zbog isteka rada radniku na određeno vrijeme 44 i poslovno uvjetovani otkaz zbog gospodarskih, tehničkih ili organizacijskih razloga 28.  
  
Izlasci iz evidencije nezaposlenih
U izvještajnom mjesecu ukupno je iz evidencije nezaposlenih izašlo 620 osoba od čega 297 ili 47,9% žena i 323 ili 52,1% muškaraca. Od toga su zaposlene 572 osobe i to 540 zasnivanjem radnog odnosa i 32 temeljem  drugih poslovnih aktivnosti (registriranje obrta, slobodnog zanimanja ili djelatnosti poljoprivrede i šumarstva, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa i sl.) Zbog zasnivanja radnog odnosa iz evidencije je izašlo 540 osoba od čega 252 žene i 288 muškarca što je za 71,2% više nego u prethodnom mjesecu i 16,4% više nego u isto vrijeme prošle godine.
 
Prijavljena slobodna radna mjesta
 
Tijekom travnja 2015.g. prijavljeno je 205 slobodnih radnih mjesta, što je  za 465 radnih mjesta ili 69,4% manje nego u prethodnom mjesecu i za 72 radna mjesta ili 26,0% manje nego u travnju prošle godine. Najviše prijavljenih potreba bilo je u sljedećim zanimanjima (broj prijava 4 i više): radnik bez zanimanja 43, drvoprerađivački radnik 27, prodavač 20, konobar 19, kuhar 8, čistačica 8, upravni pravnik 7, administrativni službenik 6, ekonomist 4 i pekar 4.
 
Korisnici novčane naknade
U travnju 2015.g. registrirano je 495 korisnika novčane naknade što predstavlja 14,3% od ukupnog broja nezaposlenih osoba u PU Gospić. Po ispostavama je evidentiran sljedeći broj korisnika novčane naknade: Gospić 143, Otočac 140, Senj 120, Korenica 50, Novalja 31 i Donji Lapac 11. Broj korisnika novčane naknade u travnju 2015.g. smanjio se u odnosu na prethodni mjesec za 190 osoba ili 27,7%, dok se u odnosu na isti mjesec prošle godine broj korisnika smanjio za 28 osoba  ili 5,4%. Prosječna novčana naknada u travnju 2015.g. iznosila je 1.693,62 kn. U Područnom uredu Gospić tijekom travnja ukupno je isplaćeno 771.262,18 kn za novčane naknade nezaposlenim osobama.
 
Mjere aktivne politike zapošljavanja
Tijekom travnja 2015. godine u Programe za poticanje zapošljavanja  uključene su 63 nezaposlene osobe. U sljedećoj tablici dajemo prikaz broja osoba uključenih u Program za poticanje zapošljavanja u Područnom uredu Gospić i to korisnike uključene tijekom 2015. godine, uključene u izvještajnom mjesecu i korisnike aktivne na kraju mjeseca koji uključuju i korisnike iz  prethodnog razdoblja, razvrstane po  vrstama Mjera kojih je 296. 
 
Mjera Uključeni tijekom 2015. godine Uključeni u travnju 2015. Aktivni na kraju mjeseca
1.OBRAZOVANJE 40 10 176
Obrazovanje nezaposlenih 0 0 0
Potpore za usavršavanje 0 0 0
Stručno osposobljavanje za rad 40 10 176
2. POTPORE ZA ZAPOŠLJAVANJE 3 0 31
3. JAVNI RADOVI 43 42 46
4. POTPORE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE 14 11 36
5.POTPORE ZA OČUVANJE RADN. MJESTA 0 0 7
Ukupno 100 63 296