Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Novosti  >  Vijesti iz županija  >  Ličko-senjska  >  Krajem svibnja 2015. godine u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnom uredu Gospić evidentirane su 3.234 nezaposlene osobe, što predstavlja 223 osobe odnosno 6,5% manje nego u prethodnom mjesecu i 396 osoba ili 10,9% manje nego u istom mjesecu prošle godine.
Zadnja izmjena: 10.06.2015.

Krajem svibnja 2015. godine u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnom uredu Gospić evidentirane su 3.234 nezaposlene osobe, što predstavlja 223 osobe odnosno 6,5% manje nego u prethodnom mjesecu i 396 osoba ili 10,9% manje nego u istom mjesecu prošle godine.


Stanje na tržištu rada Ličko-senjske županije u svibnju  2015.g.
  
Ukupna registrirana nezaposlenost
Krajem svibnja 2015. godine u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnom uredu Gospić evidentirane su 3.234 nezaposlene osobe, što predstavlja 223 osobe odnosno 6,5% manje nego u prethodnom mjesecu i 396 osoba ili 10,9% manje nego u istom mjesecu prošle godine.

Regionalni raspored nezaposlenosti
Najveći broj nezaposlenih osoba u svibnju 2015. godine imale su ispostave Gospić (1.086 ili 33,6%) i Otočac (947 ili 29,3%) nakon kojih slijede Senj (551 ili 17,0%), Korenica (245 ili 7,6%), Donji Lapac (272 ili 8,4%) i Novalja (133 ili 4,1%). U odnosu na prethodni mjesec zabilježeno je smanjenje broja nezaposlenih u svim ispostava i to: Korenica 18,9%, Novalja 14,7%, Senj 7,6%, Donji Lapac 7,5%, Otočac 6,8% i na kraju Gospić 0,6%. 

Spolna i dobna struktura nezaposlenih osoba
Od ukupnog broja nezaposlenih svibnju 2015.g. evidentirano je 1.620 nezaposlenih žena i 1.614 muškaraca. Udio žena u ukupnim nezaposlenim osobama iznosi 50,1%, dok udio muškaraca iznosi 49,9%. Što se tiče starosne strukture najveći udio u ukupnom broju nezaposlenih osoba imaju nezaposlene osobe stare između 20-24 godine - 13,9% i od 55-59 godina - 12,6%.

Ulasci u evidenciju nezaposlenih
Tijekom svibnja  2015. godine u Područni ured u Gospiću prijavljena je 231 nova nezaposlena osoba od čega je 126 ili 54,5% žena i 105 ili 45,5% muškaraca. Priljev u registriranu nezaposlenost je za 73 osobe ili 46,2% veći nego  prethodnog mjeseca i za 24 osobe ili 11,6% veći nego u svibnju 2014.godine. Od ukupnog broja novoprijavljenih najviše je u evidenciju došlo izravno iz radnog odnosa 145 i iz neaktivnosti 55 osoba. Najčešći razlozi prestanka radnog odnosa su zbog isteka rada radniku na određeno vrijeme 99 i poslovno uvjetovani otkaz zbog gospodarskih, tehničkih ili organizacijskih razloga 25.  

Izlasci iz evidencije nezaposlenih
U izvještajnom mjesecu ukupno su iz evidencije nezaposlenih izašle 454 osobe od čega 217 ili 47,8% žena i 237 ili 52,2% muškaraca. Od toga je zaposleno 400 osoba i to 373 zasnivanjem radnog odnosa i 27 temeljem  drugih poslovnih aktivnosti (registriranje obrta, slobodnog zanimanja ili djelatnosti poljoprivrede i šumarstva, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa i sl.) Zbog zasnivanja radnog odnosa iz evidencije su izašle 373 osobe od čega 172 žene i 201 muškarac što je za 27,1% manje nego u prethodnom mjesecu i 20,7% više nego u isto vrijeme prošle godine.

Prijavljena slobodna radna mjesta
Tijekom svibnja 2015.g. prijavljeno je 278 slobodnih radnih mjesta, što je  za 73 radna mjesta ili 35,6% više nego u prethodnom mjesecu i za 41 radno mjesto ili 17,3% više nego u svibnju prošle godine. Najviše prijavljenih potreba bilo je u sljedećim zanimanjima (broj prijava 5 i više):konobar 34, prodavač 27, doktor medicine, medicinska sestra i komunalni redar po 16, kuhar 13, vozač hitne pomoći 12, čistačica i čistač ulica po 10  svaki, utovarivač otpada 9, pomoćni kuhar 8, vrtlarski radnik 6, skladištar, vatrogasac, zidar i radnik niskogradnje po 5.
 
Korisnici novčane naknade
U svibnju 2015.g. registrirano je 415 korisnika novčane naknade što predstavlja 12,8% od ukupnog broja nezaposlenih osoba u PU Gospić. Po ispostavama je evidentiran sljedeći broj korisnika novčane naknade: Gospić 126, Otočac 118, Senj 101, Novalja 32, Korenica 29 i Donji Lapac 9. Broj korisnika novčane naknade u svibnju 2015.g. smanjio se u odnosu na prethodni mjesec za 80 osoba ili 16,2%, dok se u odnosu na isti mjesec prošle godine broj korisnika smanjio za 31 osobu  ili 7,0%. Prosječna novčana naknada u svibnju 2015.g. iznosila je 1.681,00 kn. U Područnom uredu Gospić tijekom svibnja ukupno je isplaćeno 676.566,53 kn za novčane naknade nezaposlenim osobama.
 
Mjere aktivne politike zapošljavanja
Tijekom svibnja 2015. godine u Programe za poticanje zapošljavanja  uključeno je 75 nezaposlenih osoba. U sljedećoj tablici dajemo prikaz broja osoba uključenih u Program za poticanje zapošljavanja u Područnom uredu Gospić i to korisnike uključene tijekom 2015. godine, uključene u izvještajnom mjesecu i korisnike aktivne na kraju mjeseca koji uključuju i korisnike iz  prethodnog razdoblja, razvrstane po  vrstama Mjera kojih je 323.
 
Mjera Uključeni tijekom 2015. godine Uključeni u svibnju 2015. Aktivni na kraju izvještajnog mjeseca
1.OBRAZOVANJE 44 4 142
Obrazovanje nezaposlenih 0 0 0
Potpore za usavršavanje 0 0 0
Stručno osposobljavanje za rad 44 4 142
2. POTPORE ZA ZAPOŠLJAVANJE 10 7 38
3. JAVNI RADOVI 96 53 98
4. POTPORE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE 25 11 45
5.POTPORE ZA OČUVANJE RADN. MJESTA 0 0 0
Ukupno 175 75 323