Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Zadnja izmjena: 16.09.2015.

ZAVRŠENI POSTUPCI


OBJAŠNJENJE BROJ 1. POZIVA ZA DOSTAVU PONUDE - Nabava usluga putničkih agencija i sličnih usluga za potrebe Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za razdoblje od 01.08. – 31.12. 2015. godine
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - Nabava usluga putničkih agencija i sličnih usluga za potrebe Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za razdoblje od 01.08. – 31.12. 2015. godine

Objava: 27.7.2015

Objava: 17.7.2015


POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - Provedba energetskog pregleda, izrada izvješća i izrada energestkog certifikata - po grupama
 
Objava: 2.7.2015

Pojašnjenje i izmjena broj 1  Poziva za dostavu ponude 05 06 2015 - NABAVA USLUGA PROCJENE VRIJEDNOSTI STANOVA U VUKOVARU
Poziv za dostavu ponude - Nabava usluge procjene vrijednosti nekretnine - stanovi u Vukovaru

Zk izvadak za stanove u Vukovaru
 
Objava: 5.6.2015

Objava: 2.6.2015

Poziv za dostavu ponude - Isporuka i zamjena aku-baterija za uređaj za neprekidno napajanje
 
Objava: 28.5.2015

IZMJENA BROJ 1. POZIVA ZA DOSTAVU PONUDE od 27. svibnja 2015.
IZMIJENJENI PRILOG 1. TROŠKOVNIK od 27. svibnja 2015.
Poziv za dostavu ponude - Nabava informaticke opreme za potrebe projekata "Daljnji razvoj standardnih zanimanja"
Prethodni Poziv na dostavu ponude i Odluka o poništenju postupka nabave
 
Objava: 27.5.2015

Objava: 25.5.2015

 

Poziv za dostavu ponude - REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE
Objava: 19.5.2015

Poziv za dostavu ponude - Provedba energetskog pregleda i izrada energestkog certifikata za poslovne prostore HZZ-a - po grupama
Objava: 12.5.2015

Poziv za dostavu ponude - Nabava usluge izobrazbe u sustavu javne nabave HZZ
 
          Objava: 3.4.2015

Poziv za dostavu ponude - Nabava usluga izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju krovista PU Gospic
Prilog - Krovne povrsine
 
Objava: 25.3.2015

Poziv za dostavu ponude - Nabava usluge vanjske revizije - HZZ
bjava: 18.
3.2015

Poziv za dostavu ponude - Nabava toaletnog papira za potrebe Središnjeg ureda HZZ-a
Objava: 10.3.2015

Poziv za dostavu ponude - Nabava usluga podatkovnog povezivanja i javne govorne usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži
 
Objava: 13.2.2015