Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Novosti  >  Vijesti iz županija  >  Ličko-senjska  >  Krajem lipnja 2015. godine u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnom uredu Gospić evidentirano je 2.980 nezaposlenih osoba, što predstavlja 254 osobe odnosno 7,9% manje nego u prethodnom mjesecu
Zadnja izmjena: 13.07.2015.

Krajem lipnja 2015. godine u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnom uredu Gospić evidentirano je 2.980 nezaposlenih osoba, što predstavlja 254 osobe odnosno 7,9% manje nego u prethodnom mjesecu


Stanje na tržištu rada Ličko-senjske županije u lipnju  2015. godine 
 
Ukupna registrirana nezaposlenost
Krajem lipnja 2015. godine u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnom uredu Gospić evidentirano je 2.980 nezaposlenih osoba, što predstavlja 254 osobe odnosno 7,9% manje nego u prethodnom mjesecu i 324 osobe ili 9,8% manje nego u istom mjesecu prošle godine.

Regionalni raspored nezaposlenosti
Najveći broj nezaposlenih osoba u lipnju 2015. godine imale su ispostave Gospić (1.040 ili 34,9%) i Otočac (876 ili 29,4%) nakon kojih slijede Senj (478 ili 16,0%), Donji Lapac (262 ili 8,8%), Korenica (222 ili 7,4%) i Novalja (102 ili 3,4%). U odnosu na prethodni mjesec zabilježeno je smanjenje broja nezaposlenih u svim ispostava i to: Novalja 23,3%, Senj 13,2%, Korenica 9,4%, Otočac 7,5%, Gospić 4,2% i na kraju Donji Lapac 3,7%. 

Spolna i dobna struktura nezaposlenih osoba
Od ukupnog broja nezaposlenih lipnju 2015.g. evidentirano je 1.506 nezaposlenih žena i 1.474 muškarca. Udio žena u ukupnim nezaposlenim osobama iznosi 50,5%, dok udio muškaraca iznosi 49,5%. Što se tiče starosne strukture najveći udio u ukupnom broju nezaposlenih osoba imaju nezaposlene osobe stare između 55-59 godina - 13,3% i od 20-24 godine - 12,6%.

Ulasci u evidenciju nezaposlenih
Tijekom lipnja  2015. godine u Područni ured u Gospiću prijavljena je 161 nova nezaposlena osoba od čega je 87 ili 54,0% žena i 74 ili 46,0% muškaraca. Priljev u registriranu nezaposlenost je za 70 osoba ili 30,3% manji nego  prethodnog mjeseca i za 15 osoba ili 10,3% veći nego u lipnju 2014.godine. Od ukupnog broja novoprijavljenih najviše je u evidenciju došlo izravno iz radnog odnosa 91 i iz neaktivnosti 51 osoba. Najčešći razlozi prestanka radnog odnosa su zbog isteka rada radniku na određeno vrijeme 59 i poslovno uvjetovani otkaz zbog gospodarskih, tehničkih ili organizacijskih razloga 18.  

Izlasci iz evidencije nezaposlenih
U izvještajnom mjesecu ukupno je iz evidencije nezaposlenih izašlo 415 osoba od čega 201 ili 48,4% žena i 214 ili 51,6% muškaraca. Od toga je zaposleno 370 osoba i to 349 zasnivanjem radnog odnosa i 21 temeljem  drugih poslovnih aktivnosti (registriranje obrta, slobodnog zanimanja ili djelatnosti poljoprivrede i šumarstva, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa i sl.) Zbog zasnivanja radnog odnosa iz evidencije je izašlo 370 osoba od čega 184 žene i 186 muškaraca što je za 6,4% manje nego u prethodnom mjesecu i 7,2% manje nego u isto vrijeme prošle godine.

Prijavljena slobodna radna mjesta
Tijekom lipnja 2015.g. prijavljeno je 146 slobodnih radnih mjesta, što je  za 132 radna mjesta ili 47,5% manje nego u prethodnom mjesecu i za 2 radna mjesta ili 1,4% više nego u lipnju prošle godine. Najviše prijavljenih potreba bilo je u sljedećim zanimanjima (broj prijava 5 i više):konobar 16, prodavač 16, radnik bez zanimanja 10, diplomirani pravnik 8, hotelijersko-turistički službenik 7, doktor medicine 6, medicinska sestra 6, rukovatelj građevinskim strojevima 6, drvoprerađivački radnik 6, vrtlarski radnik 5.
 
Korisnici novčane naknade
U lipnju 2015.g. registrirana su 354 korisnika novčane naknade što predstavlja 11,9% od ukupnog broja nezaposlenih osoba u PU Gospić. Po ispostavama je evidentiran sljedeći broj korisnika novčane naknade: Gospić 115, Otočac 110, Senj 83, Novalja 23, Korenica 15 i Donji Lapac 8. Broj korisnika novčane naknade u lipnju 2015.g. smanjio se u odnosu na prethodni mjesec za 141 osobu ili 14,7%, dok se u odnosu na isti mjesec prošle godine broj korisnika smanjio za 92 osobe  ili 13,4%. Prosječna novčana naknada u lipnju 2015.g. iznosila je 1.662,04 kn. U Područnom uredu Gospić tijekom lipnja ukupno je isplaćeno 623.088,70 kn za novčane naknade nezaposlenim osobama.
 
Mjere aktivne politike zapošljavanja
Tijekom lipnja 2015. godine u Programe za poticanje zapošljavanja  uključeno je 50 nezaposlenih osoba. U sljedećoj tablici dajemo prikaz broja osoba uključenih u Program za poticanje zapošljavanja u Područnom uredu Gospić i to korisnike uključene tijekom 2015. godine, uključene u izvještajnom mjesecu i korisnike aktivne na kraju mjeseca koji uključuju i korisnike iz  prethodnog razdoblja, razvrstane po  vrstama Mjera kojih je 359.
 
Mjera Uključeni tijekom 2015. godine Uključeni u lipnju 2015. Aktivni na kraju izvještajnog mjeseca
1.OBRAZOVANJE 60 16 156
Obrazovanje nezaposlenih 0 0 0
Potpore za usavršavanje 0 0 0
Stručno osposobljavanje za rad 60 16 156
2. POTPORE ZA ZAPOŠLJAVANJE 13 3 40
3. JAVNI RADOVI 124 28 125
4. POTPORE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE 28 3 38
5.POTPORE ZA OČUVANJE RADN. MJESTA 0 0 0
Ukupno 225 50 359