Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Novosti  >  Vijesti iz županija  >  Ličko-senjska  >  Krajem srpnja 2015. godine u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnom uredu Gospić evidentirano je 2.945 nezaposlenih osoba, što predstavlja 35 osoba odnosno 1,2% manje nego u prethodnom mjesecu
Zadnja izmjena: 14.08.2015.

Krajem srpnja 2015. godine u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnom uredu Gospić evidentirano je 2.945 nezaposlenih osoba, što predstavlja 35 osoba odnosno 1,2% manje nego u prethodnom mjesecu

Stanje na tržištu rada Ličko-senjske županije u srpnju  2015.g.
  
 
Ukupna registrirana nezaposlenost
Krajem srpnja 2015. godine u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnom uredu Gospić evidentirano je 2.945 nezaposlenih osoba, što predstavlja 35 osoba odnosno 1,2% manje nego u prethodnom mjesecu i 240 osoba ili 7,5% manje nego u istom mjesecu prošle godine.

Regionalni raspored nezaposlenosti
Najveći broj nezaposlenih osoba u srpnju 2015. godine imale su ispostave Gospić (1.061 ili 36,0%) i Otočac (875 ili 29,7%) nakon kojih slijede Senj (458 ili 15,6%), Donji Lapac (251 ili 8,5%), Korenica (222 ili 7,5%) i Novalja (78 ili 2,6%). U odnosu na prethodni mjesec zabilježeno je smanjenje broja nezaposlenih u većini ispostava i to: Novalja 23,5%, Senj  i Donji Lapac po 4,2%, te Otočac  za 0,1%. Istovremeno je u Gospiću  povećan broj nezaposlenih za 2,0% dok je u Korenici broj nezaposlenih isti kao u prethodnom mjesecu. 

Spolna i dobna struktura nezaposlenih osoba
Od ukupnog broja nezaposlenih srpnju 2015.g. evidentirano je 1.516 nezaposlenih žena i 1.429 muškarca. Udio žena u ukupnim nezaposlenim osobama iznosi 51,5%, dok udio muškaraca iznosi 48,5%. Što se tiče starosne strukture najveći udio u ukupnom broju nezaposlenih osoba imaju nezaposlene osobe stare između 55-59 godina - 13,2% i od 20-24 godine - 12,9%.

Ulasci u evidenciju nezaposlenih
Tijekom srpnja  2015. godine u Područni ured u Gospiću prijavljeno je 280 novih nezaposlenih osoba od čega je 148 ili 52,9% žena i 132 ili 47,1% muškaraca. Priljev u registriranu nezaposlenost je za 119 osoba ili 73,9% veći nego  prethodnog mjeseca i za 9 osoba ili 3,3% veći nego u srpnju 2014. godine. Od ukupnog broja novoprijavljenih najviše je u evidenciju došlo izravno iz radnog odnosa 133 i iz redovnog školovanja 94 osobe. Najčešći razlozi prestanka radnog odnosa su zbog isteka rada radniku na određeno vrijeme 83 i poslovno uvjetovani otkaz zbog gospodarskih, tehničkih ili organizacijskih razloga 26.  

Izlasci iz evidencije nezaposlenih
U izvještajnom mjesecu ukupno je iz evidencije nezaposlenih izašlo 315 osoba od čega 138 ili 43,8% žena i 177 ili 56,2% muškaraca. Od toga je zaposleno 229 osoba i to 186 zasnivanjem radnog odnosa i 43 temeljem  drugih poslovnih aktivnosti (registriranje obrta, slobodnog zanimanja ili djelatnosti poljoprivrede i šumarstva, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa i sl.) Zbog zasnivanja radnog odnosa iz evidencije je izašlo 186 osoba od čega 79 žena i 107 muškaraca što je za 46,7% manje nego u prethodnom mjesecu i 31,1% manje nego u isto vrijeme prošle godine.

Prijavljena slobodna radna mjesta
Tijekom srpnja 2015.g. prijavljena su 142 slobodna radna mjesta, što je  za 4 radna mjesta ili 2,7% manje nego u prethodnom mjesecu i za 50 radnih mjesta ili 54,3% više nego u srpnju prošle godine. Najviše prijavljenih potreba bilo je u sljedećim zanimanjima (broj prijava 5 i više):konobar 15, šumski sjekač 15, medicinska sestra 13, ekonomist 9, kuhinjski radnik 6, diplomirani ekonomist 5, upravni pravnik 5, čistačica 5, šumski radnik 5.
 
Korisnici novčane naknade
U srpnju 2015.g. registrirana su 373 korisnika novčane naknade što predstavlja 12,7% od ukupnog broja nezaposlenih osoba u PU Gospić. Po ispostavama je evidentiran sljedeći broj korisnika novčane naknade: Gospić 121, Otočac 115, Senj 85, Novalja 23, Korenica 22 i Donji Lapac 7. Broj korisnika novčane naknade u srpnju 2015.g. povećao se u odnosu na prethodni mjesec za 19 osoba ili 5,4%, dok se u odnosu na isti mjesec prošle godine broj korisnika smanjio za 48 osoba  ili 11,4%. Prosječna novčana naknada u srpnju 2015.g. iznosila je 1.695,67 kn. U Područnom uredu Gospić tijekom srpnja ukupno je isplaćeno 637.346,45 kn za novčane naknade nezaposlenim osobama.
 
Mjere aktivne politike zapošljavanja
Tijekom srpnja 2015. godine u Programe za poticanje zapošljavanja  uključeno je 26 nezaposlenih osoba. U sljedećoj tablici dajemo prikaz broja osoba uključenih u Program za poticanje zapošljavanja u Područnom uredu Gospić i to korisnike uključene tijekom 2015. godine, uključene u izvještajnom mjesecu i korisnike aktivne na kraju mjeseca koji uključuju i korisnike iz  prethodnog razdoblja, razvrstane po  vrstama Mjera kojih je 369.

 

Mjera Uključeni tijekom 2015. godine Uključeni u srpnju 2015. Aktivni na kraju izvještajnog mjeseca
1.OBRAZOVANJE 77 17 163
Obrazovanje nezaposlenih 0 0 0
Potpore za usavršavanje 0 0 0
Stručno osposobljavanje za rad 77 17 163
2. POTPORE ZA ZAPOŠLJAVANJE 15 3 41
3. JAVNI RADOVI 121 0 121
4. POTPORE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE 34 6 44
5.POTPORE ZA OČUVANJE RADN. MJESTA 0 0 0
Ukupno 247 26 369