Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Novosti  >  Vijesti iz županija  >  Ličko-senjska  >  Krajem kolovoza 2015. godine u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnom uredu Gospić evidentirane su 2.983 nezaposlene osobe, što predstavlja 38 osoba odnosno 1,3% više nego u prethodnom mjesecu i 169 osoba ili 5,4% manje nego u istom mjesecu prošle godine.
Zadnja izmjena: 21.09.2015.

Krajem kolovoza 2015. godine u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnom uredu Gospić evidentirane su 2.983 nezaposlene osobe, što predstavlja 38 osoba odnosno 1,3% više nego u prethodnom mjesecu i 169 osoba ili 5,4% manje nego u istom mjesecu prošle godine.

 
Stanje na tržištu rada Ličko-senjske županije u kolovozu  2015.g.

 
Ukupna registrirana nezaposlenost
Krajem kolovoza 2015. godine u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnom uredu Gospić evidentirane su 2.983 nezaposlene osobe, što predstavlja 38 osoba odnosno 1,3% više nego u prethodnom mjesecu i 169 osoba ili 5,4% manje nego u istom mjesecu prošle godine.
 
Regionalni raspored nezaposlenosti
Najveći broj nezaposlenih osoba u kolovozu 2015. godine imale su ispostave Gospić (1.088 ili 36,5%) i Otočac (881 ili 29,5%) nakon kojih slijede Senj (466 ili 15,6%), Donji Lapac (245 ili 8,2%), Korenica (224 ili 7,5%) i Novalja (79 ili 2,6%). U odnosu na prethodni mjesec zabilježeno je povećanje broja nezaposlenih u većini ispostava i to: Gospić 2,5%, Senj 1,7%, Novalja 1,3%, Korenica 0,9% i Otočac 0,7% dok je u  Donjem Lapcu broj nezaposlenih smanjen za 2,4%. 
 
Spolna i dobna struktura nezaposlenih osoba
Od ukupnog broja nezaposlenih kolovozu 2015.g. evidentirane su 1.532 nezaposlene žene i 1.451 muškarac. Udio žena u ukupnim nezaposlenim osobama iznosi 51,4%, dok udio muškaraca iznosi 48,6%. Što se tiče starosne strukture najveći udio u ukupnom broju nezaposlenih osoba imaju nezaposlene osobe stare između 20-24 godine 12,9% i od 55-59 godina 12,7%.
 
Ulasci u evidenciju nezaposlenih
Tijekom kolovoza  2015. godine u Područni ured u Gospiću prijavljene su 194 nove nezaposlene osobe od čega je 95 ili 49,0% žena i 99 ili 51,0% muškaraca. Priljev u registriranu nezaposlenost je za 86 osoba ili 30,7% manji nego  prethodnog mjeseca i za 26 osoba ili 11,8% manji nego u kolovozu 2014. godine. Od ukupnog broja novoprijavljenih najviše je u evidenciju došlo izravno iz radnog odnosa 106 i iz redovnog školovanja 36 osoba. Najčešći razlozi prestanka radnog odnosa su zbog isteka rada radniku na određeno vrijeme 52 i poslovno uvjetovani otkaz zbog gospodarskih, tehničkih ili organizacijskih razloga 24.  
 
 
Izlasci iz evidencije nezaposlenih
U izvještajnom mjesecu ukupno je iz evidencije nezaposlenih izašlo 156 osoba od čega 79 ili 50,6% žena i 77 ili 49,4% muškaraca. Od toga je zaposleno 120 osoba i to 107 zasnivanjem radnog odnosa i 13 temeljem  drugih poslovnih aktivnosti (registriranje obrta, slobodnog zanimanja ili djelatnosti poljoprivrede i šumarstva, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa i sl.) Zbog zasnivanja radnog odnosa iz evidencije je izašlo 107 osoba od čega 55 žena i 52 muškarca što je za 42,5% manje nego u prethodnom mjesecu i 32,7% manje nego u isto vrijeme prošle godine.
 
Prijavljena slobodna radna mjesta
 
Tijekom kolovoza 2015.g. prijavljena su 103 slobodna radna mjesta, što je  za 39 radna mjesta ili 27,5% manje nego u prethodnom mjesecu i za 34 radna mjesta ili 49,3% više nego u kolovozu prošle godine. Najviše prijavljenih potreba bilo je u sljedećim zanimanjima (broj prijava 3 i više): konobar 13, prodavač 12, radnik na proizvodnoj liniji 9, medicinska sestra 8, doktor medicine 7, učitelj razredne nastave 5, daktilograf, kuhar, sobarica i drvoprerađivački radnik po 3.
 
Korisnici novčane naknade
U kolovozu 2015.g. registrirana su 352 korisnika novčane naknade što predstavlja 11,8% od ukupnog broja nezaposlenih osoba u PU Gospić. Po ispostavama je evidentiran sljedeći broj korisnika novčane naknade: Gospić 117, Otočac 103, Senj 85, Novalja 20, Korenica 22 i Donji Lapac 5. Broj korisnika novčane naknade u kolovozu 2015.g. smanjio se u odnosu na prethodni mjesec za 21 osobu ili 5,6%, dok se u odnosu na isti mjesec prošle godine broj korisnika smanjio za 39 osoba  ili 10,0%. Prosječna novčana naknada u kolovozu 2015.g. iznosila je 1.661,38 kn. U Područnom uredu Gospić tijekom kolovoza ukupno je isplaćeno 610.585,84 kn za novčane naknade nezaposlenim osobama.
 
Mjere aktivne politike zapošljavanja
Tijekom kolovoza 2015. godine u Programe za poticanje zapošljavanja  uključeno je 12 nezaposlenih osoba. U sljedećoj tablici dajemo prikaz broja osoba uključenih u Program za poticanje zapošljavanja u Područnom uredu Gospić i to korisnike uključene tijekom 2015. godine, uključene u izvještajnom mjesecu i korisnike aktivne na kraju mjeseca koji uključuju i korisnike iz  prethodnog razdoblja, razvrstane po  vrstama Mjera kojih je 347.
 
 
Mjera Uključeni tijekom 2015. godine Uključeni u kolovozu 2015. Aktivni na kraju izvještajnog mjeseca
1.OBRAZOVANJE 85 8 147
Obrazovanje nezaposlenih - - -
Potpore za usavršavanje - - -
Stručno osposobljavanje za rad 85 8 147
2. POTPORE ZA ZAPOŠLJAVANJE 18 2 38
3. JAVNI RADOVI 125 1 122
4. POTPORE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE 35 1 40
5.POTPORE ZA OČUVANJE RADN. MJESTA - - -
Ukupno 263 12 347