Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Novosti  >  Vijesti iz županija  >  Ličko-senjska  >  Krajem rujna 2015. godine u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnom uredu Gospić evidentirano je 3.146 nezaposlenih osoba, što predstavlja 163 osobe odnosno 5,5% više nego u prethodnom mjesecu
Zadnja izmjena: 15.10.2015.

Krajem rujna 2015. godine u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnom uredu Gospić evidentirano je 3.146 nezaposlenih osoba, što predstavlja 163 osobe odnosno 5,5% više nego u prethodnom mjesecu


Stanje na tržištu rada Ličko-senjske županije u rujnu  2015. godine
 
Ukupna registrirana nezaposlenost

Krajem rujna 2015. godine u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnom uredu Gospić evidentirano je 3.146 nezaposlenih osoba, što predstavlja 163 osobe odnosno 5,5% više nego u prethodnom mjesecu i 137 osoba ili 4,2% manje nego u istom mjesecu prošle godine.

Regionalni raspored nezaposlenosti

Najveći broj nezaposlenih osoba u rujnu 2015. godine imale su ispostave Gospić (1.140 ili 36,2%) i Otočac (889 ili 28,3%) nakon kojih slijede Senj (520 ili 16,5%), Donji Lapac (266 ili 8,5%), Korenica (216 ili 6,9%) i Novalja (115 ili 3,7%). U odnosu na prethodni mjesec zabilježeno je povećanje broja nezaposlenih u većini ispostava i to: Novalja 45,6%, Senj 11,6%, Donji Lapac 8,6%, Gospić 4,8% i Otočac 0,9% dok je u  Korenici broj nezaposlenih smanjen za 3,6%. 

Spolna i dobna struktura nezaposlenih osoba

Od ukupnog broja nezaposlenih rujnu 2015.g. evidentirano je 1.613 nezaposlenih žena i 1.532 muškarca. Udio žena u ukupnim nezaposlenim osobama iznosi 51,3%, dok udio muškaraca iznosi 48,7%. Što se tiče starosne strukture najveći udio u ukupnom broju nezaposlenih osoba imaju nezaposlene osobe stare između 20-24 godine 13,4% i od 55-59 godina 12,0%.

Ulasci u evidenciju nezaposlenih

Tijekom rujna  2015. godine u Područni ured u Gospiću prijavljena je 441 nova nezaposlena osoba od čega je 230 ili 52,2% žena i 211 ili 47,8% muškaraca. Priljev u registriranu nezaposlenost je za 247 osoba ili 127,3% veći nego  prethodnog mjeseca i za 24 osobe ili 5,2% manji nego u rujnu 2014. godine. Od ukupnog broja novoprijavljenih najviše je u evidenciju došlo izravno iz radnog odnosa 296 i iz redovnog školovanja 69 osoba. Najčešći razlozi prestanka radnog odnosa su zbog isteka rada radniku na određeno vrijeme 154, isteka rada na sezonskim poslovima 84 i poslovno uvjetovani otkaz zbog gospodarskih, tehničkih ili organizacijskih razloga 39.  

Izlasci iz evidencije nezaposlenih

U izvještajnom mjesecu ukupno je iz evidencije nezaposlenih izašlo 278 osoba od čega 149 ili 53,6% žena i 129 ili 46,4% muškaraca. Od toga je zaposleno 195 osoba i to 159 zasnivanjem radnog odnosa i 36 temeljem  drugih poslovnih aktivnosti (registriranje obrta, slobodnog zanimanja ili djelatnosti poljoprivrede i šumarstva, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa i sl.) Zbog zasnivanja radnog odnosa iz evidencije je izašlo 159 osoba od čega 79 žena i 80 muškarca što je za 48,6% više nego u prethodnom mjesecu i 20,5% više nego u isto vrijeme prošle godine.

Prijavljena slobodna radna mjesta

Tijekom rujna 2015.g. prijavljeno je 137 slobodnih radnih mjesta, što je  za 34 radna mjesta ili 33,0% više nego u prethodnom mjesecu i za 10 radnih mjesta ili 7,9% više nego u rujnu prošle godine. Najviše prijavljenih potreba bilo je u sljedećim zanimanjima (broj prijava 3 i više): konobar 14, drvoprerađivački radnik 11, ekonomski službenik 10, ekonomist 8, šumski sjekač 5 i rukovatelj građevinskim strojevima  po 5, medicinska sestra, frizer i poljoprivredni radnik po 4, doktor medicine, diplomirani pravnik, pomoćni kuhar, čuvar, prodavač, fasader i čistačica po 3.
 
Korisnici novčane naknade
 
U rujnu 2015.g. registriran je 381 korisnik novčane naknade što predstavlja 12,1% od ukupnog broja nezaposlenih osoba u PU Gospić. Po ispostavama je evidentiran sljedeći broj korisnika novčane naknade: Gospić 117, Otočac 107, Senj 94, Novalja 22, Korenica 33 i Donji Lapac 8. Broj korisnika novčane naknade u rujnu 2015.g. povećao se u odnosu na prethodni mjesec za 29 osoba ili 8,2%, dok se u odnosu na isti mjesec prošle godine broj korisnika smanjio za 35 osoba  ili 8,4%. Prosječna novčana naknada u rujnu 2015.g. iznosila je 1.681,71 kn. U Područnom uredu Gospić tijekom rujna ukupno je isplaćeno 616.568,66 kn za novčane naknade nezaposlenim osobama.
 
Mjere aktivne politike zapošljavanja

Tijekom rujna 2015. godine u Programe za poticanje zapošljavanja  uključena je 51 nezaposlena osoba. U sljedećoj tablici dajemo prikaz broja osoba uključenih u Program za poticanje zapošljavanja u Područnom uredu Gospić i to korisnike uključene tijekom 2015. godine, uključene u izvještajnom mjesecu i korisnike aktivne na kraju mjeseca koji uključuju i korisnike iz  prethodnog razdoblja, razvrstane po  vrstama Mjera kojih je 290.
 
Mjera Uključeni tijekom 2015. godine Uključeni u rujnu 2015. Aktivni na kraju izvještajnog mjeseca
1.OBRAZOVANJE 109 24 147
Obrazovanje nezaposlenih 0 0 0
Potpore za usavršavanje 0 0 0
Stručno osposobljavanje za rad 109 24 147
2. POTPORE ZA ZAPOŠLJAVANJE 23 5 38
3. JAVNI RADOVI 145 20 64
4. POTPORE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE 37 2 41
5.POTPORE ZA OČUVANJE RADN. MJESTA 0 0 0
Ukupno 314 51 290