Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  O nama  >  Upravno vijeće  >  Sjednice održane u 2015. godini  >  49. sjednica Upravnoga vijeća održana 18. studenoga 2015. godine
Zadnja izmjena: 08.01.2016.

49. sjednica Upravnoga vijeća održana 18. studenoga 2015. godine

Dnevni red:  
  1. Suglasnost za sklapanje dva Ugovora o nabavi usluga strukovne izobrazbe za nezaposlene osobe za : 
  • grupu I. - osposobljavanje za obavljanje poslova zavarivača MAG/PPŽ postupkom s atestom u Područnom uredu Pula
  • grupu II. - osposobljavanje za jednostavne poslove u zanimanju brodomonter /brodomonterka u Područnom uredu Pula.
 
  1.dn.reda
Odluka - zavarivač 
Odluka - brodomonter
Obrazloženje