Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  O nama  >  Upravno vijeće  >  Sjednice održane u 2015. godini  >  50. sjednica Upravnoga vijeća održana 27. studenog 2015. godine
Zadnja izmjena: 02.12.2015.

50. sjednica Upravnoga vijeća održana 27. studenog 2015. godine

Dnevni red:
  1. Usvajanje Zapisnika sa 48. i 49. sjednice Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje održane 28.10.2015. i 18.11.2015. godine.
  2. Suglasnost za sklapanje Okvirnog Sporazuma i Ugovora broj 1. o nabavi usluga prijenosa podataka, usluga pristupa Internetu i javne govorne usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži u funkciji nositelja širokopojasnog ADSL pristupa.
  3. Suglasnost za sklapanje Okvirnog Sporazuma i Ugovora broj 1. za nabavu javne govorne usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži.
  4. Suglasnost za sklapanje okvirnog Sporazuma i ugovora broj 1. za nabavu telekomunikacijskih usluga - elektroničke komunikacijske usluge u pokretnoj mreži.
  5. Suglasnost za sklapanje Ugovora broj K8-5-344/1-10/15 o nabavi računalno infrastrukturne opreme.
  6. Suglasnost za sklapanje okvirnog Sporazuma i Ugovora broj 1. za nabavu usluga nadzora, upravljanja i održavanja sustava podatkovnih centara i osobnih računala.
  7. Suglasnost za sklapanje Ugovora broj 2. o nabavi usluga održavanja aplikativnog softvera instaliranog u informacijskom sustavu Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje prema Okvirnom Sporazumu br. 344/2.05/14.
  8. Razno.

   
 
2.dn.reda
Odluka
Obrazloženje
3.dn.reda
Odluka
Obrazloženje
4.dn.reda
Odluka
Obrazloženje
5.dn.reda
Odluka
Obrazloženje
6.dn.reda
Odluka
Obrazloženje
7.dn.reda
Odluka
Obrazloženje