Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Zadnja izmjena: 05.02.2016.

2013. goidina

 
PU VIROVITICA Zahtjev za prikupljanje ponuda Nabava usluga sistematskih pregleda radnika Područnog ureda Virovitica Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2013. godinu NOVO!
PU POŽEGA Zahtjev za prikupljanje ponuda Nabava usluga sistematskih pregleda radnika Područnog ureda Požega Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2013. godinu
PU SLAVONSKI BROD Zahtjev za prikupljanje ponuda Nabava usluga sistematskih pregleda radnika Područnog ureda Slavonski Brod Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2013. godinu
PU KRIŽEVCI Zahtjev za prikupljanje ponuda Nabava usluga sistematskih pregleda radnika Područnog ureda Križevci Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2013. godinu
PU DUBROVNIK Zahtjev za prikupljanje ponuda Nabava usluga sistematskih pregleda radnika Područnog ureda Dubrovnik Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2013. godinu
PU GOSPIĆ Izmjena Zahtjeva za prikupljanje ponuda Nabava usluga sistematskih pregleda radnika Područnog ureda Gospić Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2013. godinu
Troskovnik
Prijedlog Ugovora
Novi Zahtjev za prikupljanje ponuda Nabava usluga sistematskih pregleda radnika Područnog ureda Gospić Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2013. godinu
PU KRAPINA Zahtjev za prikupljanje ponuda Nabava usluga sistematskih pregleda radnika Područnog ureda Bjelovar Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2013. godinu
PU BJELOVAR Novi Zahtjev za prikupljanje ponuda Nabava usluga sistematskih pregleda radnika Područnog ureda Bjelovar Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2013. godinu
Zahtjev za prikupljanje ponuda Nabava usluga sistematskih pregleda radnika Područnog ureda Bjelovar Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2013. godinu
PU ZADAR Novi Zahtjev za prikupljanje ponuda Nabava usluga sistematskih pregleda radnika Područnog ureda Zadar Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2013. godinu
Zahtjev za prikupljanje ponuda Nabava usluga sistematskih pregleda radnika Područnog ureda Zadar Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2013. godinu
PU SPLIT Novi Zahtjev za prikupljanje ponuda Nabava usluga sistematskih pregleda radnika Područnog ureda Split Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2013. godinu
PU VARAŽDIN Zahtjev za prikupljanje ponuda Nabava usluga sistematskih pregleda radnika Područnog ureda Varaždin Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2013. godinu
PU ČAKOVEC Zahtjev za prikupljanje ponuda Nabava usluga sistematskih pregleda radnika Područnog ureda Čakovec Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2013. godinu
PU OSIJEK Zahtjev za prikupljanje ponuda Nabava usluga sistematskih pregleda radnika Područnog ureda Osijek Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2013. godinu
PU ŠIBENIK Zahtjev za prikupljanje ponuda Nabava usluga sistematskih pregleda radnika Područnog ureda Šibenik Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2013. godinu
PU RIJEKA Novi Zahtjev za prikupljanje ponuda Nabava usluga sistematskih pregleda radnika Područnog ureda Rijeka Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2013. godinu
Zahtjev za prikupljanje ponuda Nabava usluga sistematskih pregleda radnika Područnog ureda Rijeka Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2013. godinu
SREDIŠNJI
URED
Izmjena Novog Zahtjeva za prikupljanje ponuda Nabava usluga sistematskih pregleda radnika Središnjeg ureda Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2013. godinu
Novi Zahtjev za prikupljanje ponuda Nabava usluga sistematskih pregleda radnika Središnjeg ureda Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2013. godinu
Zahtjev za prikupljanje ponuda Nabava usluga sistematskih pregleda radnika Središnjeg ureda Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2013. godinu
PU VUKOVAR Zahtjev za prikupljanje ponuda Nabava usluga sistematskih pregleda radnika Područnog ureda Vukovar Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2013. godinu
PU PULA Zahtjev za prikupljanje ponuda Nabava usluga sistematskih pregleda radnika Područnog ureda Pula Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2013. godinu
Izmjena Zahtjeva za prikupljanje ponuda Nabava usluga sistematskih pregleda radnika Područnog ureda Pula Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2013. godinu
PU KARLOVAC Zahtjev za prikupljanje ponuda Nabava usluga sistematskih pregleda radnika Područnog ureda Karlovac Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2013. godinu
PU VINKOVCI Zahtjev za prikupljanje ponuda Nabava usluga sistematskih pregleda radnika Područnog ureda Vinkovci Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2013. godinu
PU SISAK Zahtjev za prikupljanje ponuda Nabava usluga sistematskih pregleda radnika Područnog ureda Sisak Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2013. godinu
PU SPLIT Zahtjev za prikupljanje ponuda Nabava usluga sistematskih pregleda radnika Područnog ureda Split Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2013. godinu
PU KUTINA Zahtjev za prikupljanje ponuda Nabava usluga sistematskih pregleda radnika Područnog ureda Kutina Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2013. godinu
PU ZAGREB Zahtjev za prikupljanje ponuda Nabava usluga sistematskih pregleda radnika Područnog ureda Zagreb Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2013. godinu