Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Novosti  >  Vijesti iz županija  >  Ličko-senjska  >  Krajem prosinca 2017. godine u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnom uredu Gospić evidentirano je 2.510 nezaposlenih osoba, što predstavlja 29 osoba odnosno 1,2% više nego u prethodnom mjesecu.
Zadnja izmjena: 12.01.2018.

Krajem prosinca 2017. godine u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnom uredu Gospić evidentirano je 2.510 nezaposlenih osoba, što predstavlja 29 osoba odnosno 1,2% više nego u prethodnom mjesecu.

 

Stanje na tržištu rada Ličko-senjske županije u prosincu  2017. godine

                                                                                                           

Ukupna registrirana nezaposlenost

Krajem prosinca 2017. godine u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnom uredu Gospić evidentirano je 2.510 nezaposlenih osoba, što predstavlja 29 osoba odnosno 1,2% više nego u prethodnom mjesecu i 752 osobe ili 23,1% manje nego u istom mjesecu prošle godine.
 

Regionalni raspored nezaposlenosti

Najveći broj nezaposlenih osoba u prosincu 2017. godine imale su ispostave Gospić (738 ili 29,4%) i Otočac (721 ili 28,7%) nakon kojih slijede Senj (404 ili 16,1%), Korenica (269 ili 10,7%), Donji Lapac (247 ili 9,8%) i Novalja (131 ili 5,2%). U odnosu na prethodni mjesec zabilježeno je  povećanje broja nezaposlenih u polovici ispostava i to redom Korenica 28,7%, Otočac 2,6% i Gospić 0,3%. Smanjenje broja nezaposlenih zabilježeno je u ispostavama  Senj 9,2% i Donji Lapac 3,9% dok je u ispostavi Novalja stanje nepromijenjeno u odnosu na prethodni mjesec. 
 

Spolna i dobna struktura nezaposlenih osoba

Od ukupnog broja nezaposlenih u prosincu 2017.g. evidentirano je 1.359 nezaposlenih žena i 1.151 muškarac. Udio žena u ukupnim nezaposlenim osobama iznosi 54,1%, dok udio muškaraca iznosi 45,9%. Što se tiče starosne strukture najveći udio u ukupnom broju nezaposlenih osoba imaju nezaposlene osobe stare između 20-24 godine 14,3% i od 55-59 godina 12,9%.
 

Ulasci u evidenciju nezaposlenih

Tijekom prosinca 2017. godine u Područnom uredu Gospić prijavljene su 444 nove nezaposlene osobe od čega 232 ili 52,3% žena i 212 ili 47,7% muškaraca. Priljev u registriranu nezaposlenost je za 64 osobe ili 16,8% veći nego prethodnog mjeseca i za 28 osoba ili 5,9% manji nego u prosincu 2016.godine. Od ukupnog broja novoprijavljenih najviše je u evidenciju došlo izravno iz radnog odnosa 352 i iz neaktivnosti 59. Najčešći razlozi prestanka radnog odnosa su zbog isteka rada radniku na određeno vrijeme 231, isteka rada na sezonskim poslovima 75 i poslovno uvjetovani otkaz zbog gospodarskih, tehničkih ili organizacijskih razloga 33.  
 

Izlasci iz evidencije nezaposlenih

U izvještajnom mjesecu ukupno je iz evidencije nezaposlenih izašlo 415 osoba od čega 162 ili 39,0% žena i 253 ili 61,0% muškaraca. Od toga je zaposleno 329 osoba i to 299 zasnivanjem radnog odnosa i 30 temeljem  drugih poslovnih aktivnosti (registriranje obrta, slobodnog zanimanja ili djelatnosti poljoprivrede i šumarstva, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa i sl.). Zbog zasnivanja radnog odnosa iz evidencije je izašlo 299 osoba od čega 106 žena i 193 muškaraca što je za 208,2% više nego u prethodnom mjesecu i 288,3% više nego u isto vrijeme prošle godine.
 

Prijavljena slobodna radna mjesta

Tijekom prosinca 2017.g. prijavljeno je 95 slobodnih radnih mjesta, što je za 225 radnih mjesta ili 70,3% manje nego u prethodnom mjesecu i za 15 radnih mjesta ili 13,6% manje nego u prosincu prošle godine. Najviše prijavljenih potreba (m/ž) bilo je u sljedećim zanimanjima (broj prijava 3 i više): doktor medicine 12, čistačica 9, medicinska sestra 8, kuhar i šumski sjekač po 6, pomoćni kuhar, šumski traktorist, upravni pravnik i ekonomist po 3.
 

Korisnici novčane naknade

U prosincu 2017.g. registrirano je 497 korisnika novčane naknade što predstavlja 19,8% od ukupnog broja nezaposlenih osoba u PU Gospić. Po ispostavama je evidentiran sljedeći broj korisnika novčane naknade: Gospić 123, Otočac 110, Senj 101, Korenica 91, Novalja 54 i Donji Lapac 18. Broj korisnika novčane naknade u prosincu 2017.g. povećao se u odnosu na prethodni mjesec za 135 osoba ili 37,3%, dok se u odnosu na isti mjesec prošle godine broj korisnika smanjio za 140 osoba ili 22,0%. U Područnom uredu Gospić tijekom prosinca ukupno je isplaćeno 1.337.504,44 kn za novčane naknade nezaposlenim osobama, a prosječna novčana naknada  iznosila je 2.404,90 kn.
 

Mjere aktivne politike zapošljavanja

Tijekom prosinca 2017. godine u Programe za poticanje zapošljavanja  uključeno je 285 nezaposlenih osoba. U sljedećoj tablici dajemo prikaz broja osoba uključenih u Program za poticanje zapošljavanja u Područnom uredu Gospić i to korisnike uključene tijekom 2017. godine kojih je 566, uključene u izvještajnom mjesecu (285) i korisnike aktivne na kraju mjeseca koji uključuju i korisnike iz  prethodnog razdoblja, razvrstane po  vrstama Mjera, kojih je 449.
 
Mjera Uključeni tijekom 2017. godine Uključeni u prosincu 2017. Aktivni na kraju izvještajnog mjeseca
1.OBRAZOVANJE 165 67 133
Obrazovanje nezaposlenih 70 45 45
Potpore za usavršavanje - - -
Stručno osposobljavanje za rad 95 22 88
2. POTPORE ZA ZAPOŠLJAVANJE 50 201 46
3. JAVNI RADOVI 290 3 212
4. POTPORE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE 49 3 47
5.POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA
12 11 11
Ukupno 566 285 449