Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  O nama  >  Javna nabava  >  Jednostavna nabava/Bagatelna nabava  >  Jednostavna nabava - 2018. godina
Zadnja izmjena: 21.12.2018.

Jednostavna nabava - 2018. godina


Objava: 19.12.2018.
Izmjena broj 1.  Poziva za dostavu ponude 21.12.2018.
Poziv za dostavu ponuda -Održavanje i popravka žičane telefonije - pročišćeni tekst
Objava: 21.12.2018.


Objava: 05.12.2018.

NABAVA USLUGA ODRŽAVANJA CRM APLIKACIJE ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA, NAPLATU POTRAŽIVANJA I MEĐUNARODNU SURADNJU
ZA 2019. GODINU.
Objava: 27.11.2018.
IZMJENA BR. 1 POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA U PREDMETU NABAVA USLUGA ODRŽAVANJA CRM APLIKACIJE ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA, NAPLATU POTRAŽIVANJA I MEĐUNARODNU SURADNJU  ZA 2019. GODINU.
PROČIŠĆENI TEKST 03.12.2018. POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA U PREDMETU NABAVA USLUGA ODRŽAVANJA CRM APLIKACIJE ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA, NAPLATU POTRAŽIVANJA I MEĐUNARODNU SURADNJU.
Objava: 03.12.2018.

Objava: 12.11.2018.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - RADOVI NA ADAPTACIJI POSLOVNOG PROSTORA ISPOSTAVE IMOTSKI REGIONALNOG UREDA SPLIT HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE
PRILOG II. TEHNIČKI OPIS
PRILOG III. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA - TROŠKOVNIK
PRILOG IV. (Presjek)
PRILOG IV. NACRTI (I. Etaža)
PRILOG IV. NACRTI (Krov)
PRILOG IV. NACRTI (Mansarda)
Objava: 28.9.2018.
 
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA  - NABAVA UREDSKIH STOLICA I KONFERENCIJSKIH STOLICA ZA POTREBE UREDA ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROJEKATA EUROPSKE UNIJE HZZ-A Objava: 10.08.2018.
ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE UREDSKIH STOLICA I KONFERENCIJSKIH STOLICA ZA POTREBE POTREBE UREDA ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROJEKATA EUROPSKE UNIJE HZZ-A Objava: 30.08.2018.

Objava: 20.07.2018.

Objava: 18.07.2018.
IZMJENA BROJ 1. POZIVA NA DOSTAVU PONUDA
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PRIPREMU INFRASTRUKTURE ZA PREMJEŠTANJE DATA CENTRA – SITE PREPARATION - PROČIŠĆENI TEKST
Objava: 19.07.2018

Objava: 05.06.2018.

Objava: 16.04.2018.

Objava: 06.02.2018.