Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Zadnja izmjena: 21.12.2018.

Mjesečni statistički bilten

IMPRESUM:

Izdavač HZZ, PU Vukovar, Vladimira Nazora 12, 32000 Vukovar
ISSN ISSN 2584-766X
Uredništvo Ivana Klarić, viša stručna savjetnica za analitiku i statistiku
Nakladnik Jasna Kolar, predstojnica
Telefon/Faks 032/599 444, 032/441 740
E-pošta hzz.vukovar@hzz.hr  
WEB http://www.hzz.hr/default.aspx?ID=42048
Godina objavljivanja publikacije na mrežu   2018., travanj
Učestalost objavljivanja mjesečno, oko 20. u mjesecu za prethodni mjesec► MJESEČNI STATISTIČKI BILTEN, GODINA 2018. 
BROJ 11.BROJ 10.BROJ 9., BROJ 8., BROJ 7.BROJ 6.BROJ 5.,  BROJ 4.BROJ 3.BROJ 2., BROJ 1

► MJESEČNI STATISTIČKI BILTEN, GODINA 2017. 
BROJ 12., BROJ 11., BROJ 10., BROJ 9., BROJ 8., BROJ 7., BROJ 6., BROJ 5., BROJ 4., BROJ 3., BROJ 2., BROJ 1

► MJESEČNI STATISTIČKI BILTEN, GODINA 2016. 
BROJ 12., BROJ 11., BROJ 10., BROJ 9., BROJ 8., BROJ 7., BROJ 6., BROJ 5., BROJ 4., BROJ 3., BROJ 2., BROJ 1

► MJESEČNI STATISTIČKI BILTEN, GODINA 2015.  
BROJ 12., BROJ 11., BROJ 10., BROJ 9., BROJ 8., BROJ 7., BROJ 6., BROJ 5., BROJ 4., BROJ 3., BROJ 2., BROJ 1

► MJESEČNI STATISTIČKI BILTEN, GODINA 2014. 
BROJ 12., BROJ 11., BROJ 10., BROJ 9., BROJ 8., BROJ 7., BROJ 6., BROJ 5., BROJ 4., BROJ 3., BROJ 2., BROJ 1

► MJESEČNI STATISTIČKI BILTEN, GODINA 2013. 
BROJ 12., BROJ 11., BROJ 10., BROJ 9., BROJ 8., BROJ 7., BROJ 6., BROJ 5., BROJ 4., BROJ 3., BROJ 2., BROJ 1