Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Zadnja izmjena: 12.12.2018.

Mjesečni statistički bilten

IMPRESUM:

Izdavač HZZ, PU Kutina, Crkvena 13, 44320 Kutina
ISSN ISSN 2623-5110
Uredništvo Tanja Lovrić-Ivanković, stručna suradnica za analitiku, statistiku i informatiku
Nakladnik HZZ PU Kutina, Sonja Repić, predstojnica
Telefon/Faks Kutina 044 691-395, 044 683-538
E-pošta hzz.kutina@hzz.hr
WEB http://www.hzz.hr/default.aspx?ID=42058
Godina objavljivanja publikacije na mrežu     2018., travanj
Učestalost objavljivanja mjesečno, oko 15. u mjesecu za prethodni mjesec
► MJESEČNI STATISTIČKI BILTEN, 2018.
BROJ 11.BROJ 10.BROJ 9.BROJ 8.,  BROJ 7.,  BROJ 6.BROJ 5., BROJ 4.BROJ 3., BROJ 2.BROJ 1.

► MJESEČNI STATISTIČKI BILTEN, 2017.
BROJ 12., BROJ 11., BROJ 10., BROJ 9., BROJ 8., BROJ 7., BROJ 6., BROJ 5., BROJ 4., BROJ 3., BROJ 2., BROJ 1.

► MJESEČNI STATISTIČKI BILTEN, 2016.
BROJ 12., BROJ 11., BROJ 10., BROJ 9., BROJ 8., BROJ 7., BROJ 6., BROJ 5., BROJ 4., BROJ 3., BROJ 2., BROJ 1.

► MJESEČNI STATISTIČKI BILTEN, 2015.
BROJ 12., BROJ 11., BROJ 10., BROJ 9., BROJ 8., BROJ 7., BROJ 6., BROJ 5., BROJ 4., BROJ 3., BROJ 2., BROJ 1.

► MJESEČNI STATISTIČKI BILTEN, 2014.
BROJ 12., BROJ 11., BROJ 10., BROJ 9. BROJ 8., BROJ 7., BROJ 6., BROJ 5., BROJ 4., BROJ 3., BROJ 2., BROJ 1.

► MJESEČNI STATISTIČKI BILTEN, 2013.
BROJ 12., BROJ 11., BROJ 10., BROJ 9., BROJ 8., BROJ 7., BROJ 6., BROJ 5., BROJ 4., BROJ 3., BROJ 2., BROJ 1.

► MJESEČNI STATISTIČKI BILTEN, 2012.
BROJ 12., BROJ 11., BROJ 10., BROJ 9., BROJ 8., BROJ 7., BROJ 6., BROJ 5., BROJ 4., BROJ 3., BROJ 2., BROJ 1.

► MJESEČNI STATISTIČKI BILTEN, 2011.
BROJ 12., BROJ 11., BROJ 10., BROJ 9., BROJ 8., BROJ 7., BROJ 6., BROJ 5., BROJ 4., BROJ 3., BROJ 2., BROJ 1.