Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Zadnja izmjena: 27.08.2018.

Godišnjak

IMPRESUM:

Izdavač HZZ, PU Kutina, Crkvena 13, 44320 Kutina
ISSN ISSN 2584-7740
Uredništvo Tanja Lovrić-Ivanković, stručna suradnica za analitiku, statistiku i informatiku
Nakladnik HZZ PU Kutina, Sonja Repić, v.d. predstojnice
Telefon/Faks Kutina 044 691-395, 044 683-538
E-pošta hzz.kutina@hzz.hr
WEB http://www.hzz.hr/default.aspx?ID=42059
Godina objavljivanja publikacije na mrežu     2018.
Učestalost objavljivanja godišnje

GODIŠNJAK

2017., 2016., 2015., 2014.2013., 2012., 2011.