Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Zadnja izmjena: 22.03.2018.

Godišnjak

IMPRESUM:

Izdavač HZZ, PU Gospić, Budačka 1, 53000 Gospić
ISSN  
Uredništvo Anita Pocrnić-Radošević, rukovoditeljica Odjela za analitiku, statistiku i informatiku            
Nakladnik Milka Rukavina, v.d. predstojnice
Telefon/Faks 053/617 260, 053/572 350
E-pošta hzz.gospic@hzz.hr     
WEB http://www.hzz.hr/default.aspx?ID=42061
Godina objavljivanja publikacije na mrežu     2018.
Učestalost objavljivanja godišnje 

 GODIŠNJAK
2017., 2016., 2015., 2014., 2013., 2012., 2011.