Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Zadnja izmjena: 20.12.2018.

Godišnjak

IMPRESUM:

Izdavač HZZ, PU Zadar, Kralja Stjepana Držislava 7, 23000 Zadar
ISSN ISSN 2584-7775
Uredništvo Mira Bačić, stručni savjetnik u Odjelu za anlitiku,
statistiku i informatiku
Nakladnik Sandra Vukić, predstojnica
Telefon/Faks 023/300-825, 023/311-0688
E-pošta hzz.zadar@hzz.hr   
WEB http://www.hzz.hr/default.aspx?ID=42067
Godina objavljivanja publikacije na mrežu     2018.
Učestalost objavljivanja Godišnje

GODIŠNJI STATISTIČKI BILTEN
2015