Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Novosti  >  Vijesti iz županija  >  Požeško-slavonska  >  Statističko-analitičke informacije  >  Mjesečni statistički bilten
Zadnja izmjena: 11.12.2018.

Mjesečni statistički bilten

IMPRESUM:

Izdavač HZZ, PU Požega, A. Stepinca 5, 34000 Požega  
ISSN ISSN 2584-7732
Uredništvo Ivica Tomljanović, rukovoditelj Odjela za analitiku, statistiku i informatiku 
Nakladnik Jasminka Antunović, predstojnica
Telefon/Faks 034/638-400, 034/638-374
E-pošta hzz.pozega@hzz.hr    
WEB http://www.hzz.hr/default.aspx?ID=42078
Godina objavljivanja publikacije na mrežu     2018.
Učestalost objavljivanja mjesečno, oko 20. tog u mjesecu za prethodni mjesec

► MJESEČNI STATISTIČKI BILTEN, 2018.
BROJ 10.BROJ 9.,  BROJ 8.BROJ 7.BROJ 6.BROJ 5.,  BROJ 4.BROJ 3.BROJ 2.,  BROJ 1.

► MJESEČNI STATISTIČKI BILTEN, 2017.
BROJ 12., BROJ 11., BROJ 10., BROJ 9., BROJ 8., BROJ 7., BROJ 6., BROJ 5., BROJ 4., BROJ 3., BROJ 2., BROJ 1.

► MJESEČNI STATISTIČKI BILTEN, 2016.
BROJ 12., BROJ 11., BROJ 10.BROJ 9., BROJ 8., BROJ 7., BROJ 6., BROJ 5., BROJ 4., BROJ 3., BROJ 2., BROJ 1.

MJESEČNI STATISTIČKI BILTEN, 2015.
BROJ 12., BROJ 11., BROJ 10., BROJ 9., BROJ 8., BROJ 7., BROJ 6., BROJ 5. BROJ 4., BROJ 3., BROJ 2., BROJ 1.

► MJESEČNI STATISTIČKI BILTEN, 2014.
BROJ 12., BROJ 11., BROJ 10.BROJ 9., BROJ 8., BROJ 7., BROJ 6., BROJ 5., BROJ 4., BROJ 3.BROJ 2., BROJ 1.

► MJESEČNI STATISTIČKI BILTEN, 2013.
BROJ 12., BROJ 11., BROJ 10., BROJ 9., BROJ 8., BROJ 7., BROJ 6., BROJ 5.BROJ 4., BROJ 3., BROJ 2., BROJ 1.

► MJESEČNI STATISTIČKI BILTEN, 2012.
BROJ 12., BROJ 11., BROJ 10., BROJ 9., BROJ 8., BROJ 7., BROJ 6., BROJ 5., BROJ 4., BROJ 3., BROJ 2., BROJ 1.

► MJESEČNI STATISTIČKI BILTEN, 2011.
BROJ 12., BROJ 11., BROJ 10., BROJ 9., BROJ 8., BROJ 7., BROJ 6., BROJ 5., BROJ 4.BROJ 3., BROJ 2., BROJ 1.