Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Novosti  >  Vijesti iz županija  >  Krapinsko-zagorska  >  Održana Skupština Partnerskog vijeća za tržište rada Krapinsko-zagorske županije
Zadnja izmjena: 12.06.2018.

Održana Skupština Partnerskog vijeća za tržište rada Krapinsko-zagorske županije

 
 
Dana 11.6.2018. nakon uvodne konferencije projekta ENTER održana je i Skupština Partnerskog vijeća za tržište rada Krapinsko-zagorske županije.
 
Nakon usvajanja Izvješća o radu za 2017. godinu i Plana rada za 2018. godinu, članovi Skupštine koju čine predstavnici gospodarskog, javnog i civilnog sektora izvršili su izbor Upravnog odbora: ispred KZŽ Jasna Petek, HZZ PU Krapina Mirjana Jurman, ZARA-e Karolina Barilar, HGK ŽK Krapina Josip Grilec, OK KZŽ Davor Pleško, obrazovnog sektora Ivica Rozijan i civilnog sektora Ivana Radanović. Predsjedavajuća je predstavnica HZZ PU Krapina Mirjana Jurman, a zamjenica predstavnica KZŽ Jasna Petek. Za tajnicu je izabrana Anamarija Koprek.
 
 
 
Primljena su i dva nova člana Partnerskog vijeća za tržište rada Krapinsko-zagorske županije - Grad Donja Stubica i Lag Zagorje-Sutla.
 
Istaknuto je da je od osnivanja 15.12.2010. lokalno partnerstvo za zapošljavanje postalo ključni pokretač razvoja ljudskih potencijala na lokalnoj/regionalnoj razini prihvaćeno kroz županijska gospodarska i socijalna vijeća. Provedeni projekti doprinijeli su učinkovitom funkcioniranju Partnerskog vijeća za tržište rada Krapinsko-zagorske županije, a rezultat istog je i odobreni projekt ENTER.
 
Projektne aktivnosti projekta ENTER osiguravaju jačanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, unapređenje partnerskog pristupa, razvoj tehničkih kapaciteta tajništva kao operativnog tijela za praćenje provedbe Strategije razvoja ljudskih potencijala KZŽ te će pružati cjelovitu podršku nezaposlenima i poduzetnicima početnicima u pokretanju poslovanja i poduzetničkom učenju, kao i poticati deficitarna zanimanja kao jedan od alata poticanja zapošljivosti mladih na području KZŽ.