Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Projekti Zavoda  >  Završeni projekti  >  EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information)
Zadnja izmjena: 04.01.2019.

EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information)

 
                   Naziv operativnog programa:  Instrument za povezivanje Europe (eng. Connecting Europe Facility – CEF) za razdoblje 2014. – 2020.
Nositelj projekta: Središnji registar osiguranika - REGOS
Partneri u provedbi projekta: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Razdoblje provedbe projekta:  01.01.2017.-31.12.2018.
Ukupna vrijednost ugovorenog projekta (operacije): 1.505.250,00 EUR
(HZZ: 602.100,00 EUR )
 
Kratki opis projekta (operacije) - sažetak: Projekt EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information) je projekt elektroničke razmjene podataka u području koordinacije sustava socijalne sigurnosti s odgovarajućim tijelom ili tijelima na razini Europske unije. Odlukom Vlade Republike Hrvatske i donošenjem Zakona o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti REGOS je određen Pristupnom točkom za elektroničku razmjenu podataka u području koordinacije sustava socijalne sigurnosti. Sporazum potpisuju Innovation and Networks Executive Agency (skraćeno: INEA) (temeljem ovlaštenja dodijeljenog od strane Europske komisije) te Središnji registar osiguranika, koji kao koordinator, (temeljem posebnih ovlaštenja dodijeljenih od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje) potpisuje i u njihovo ime i za njihov račun.

Cilj i očekivani rezultati projekta (operacije): Cilj projekta EESSI je uspostava sustava elektroničke razmjene podataka između nadležnih ustanova u sustavu socijalne sigurnosti, država članica Europske unije, radi učinkovitijeg ostvarivanja prava iz sustava socijalne sigurnosti i to za radnike koji se odluče koristiti pravom slobode kretanja te članove njihovih obitelji. Institucije Republike Hrvatske koje će biti povezane u EESSI sustav su: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Hrvatski zavod za zapošljavanje i REGOS.
 
 


 
Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.