Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Projekti Zavoda  >  Aktivni projekti  >  ESF - Europski socijalni fond  >  Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja za dugotrajno nezaposlene mlade – Faza 2
Zadnja izmjena: 24.12.2018.

Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja za dugotrajno nezaposlene mlade – Faza 2


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda ili Europskog socijalnog fonda i Garancije za mlade
Sadržaj dokumenta je isključiva odgovornost Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje


 

 
Naziv operativnog programa i fonda EU: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., Europski socijalni fond
Nositelj projekta: Hrvatski zavod za zapošljavanje
Razdoblje provedbe: Od 31.listopada 2018. do 30. listopada 2022.
Ukupna vrijednost projekta (operacije): 464.994.400,00 HRK
EU udio u financiranju: 395.245.240,00 HRK
 
Kratki opis projekta (operacije):
Aktivnosti operacije pokrivaju 5 vrsta mjera aktivne politike tržišta rada, usmjerenih na dugotrajno nezaposlene mlade osobe u dobi od 15 do 29 godina. Operacija je namijenjena mladima do 25 godina koji se nalaze u evidenciji nezaposlenih dulje od 6 mjeseci te mladima od 25 do 29 godina koji su nezaposleni dulje od 12 mjeseci, u skladu s Planom implementacije Garancije za mlade Republike Hrvatske. Operacijom se planira obuhvatiti 9353 dugotrajno nezaposlenih mladih osoba kroz stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, obrazovanje za dugotrajno nezaposlene mlade, potpore za zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih mladih, pripravništvo u javnom sektoru te javne radove za dugotrajno nezaposlene mlade. Kroz projekt se financiraju sljedeće mjere aktivne politike zapošljavanja:
  • Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (349.994.400,00 HRK; 7621 uključenih korisnika);
  • Obrazovanje za mlade (14.014.860,80 HRK; 544 uključenih korisnika);
  • Potpore za zapošljavanje mladih (6.084.000,00 HRK; 169 uključenih korisnika);
  • Javni radovi za mlade (14.688.000,00 HRK; 510 uključenih korisnika);
  • Pripravništvo u javnom sektoru (50.452.080,00; 509 uključenih korisnika).
 
Operacija je namijenjena osobama do 25 godina u evidenciji nezaposlenih dulje od 6 mjeseci te mladima do 29 godina u evidenciji nezaposlenih dulje od 12 mjeseci.
 
Cilj i očekivani rezultati projekta (operacije): 
Opći je cilj poduprijeti provedbu aktivne politike zapošljavanja usmjerene dugotrajno nezaposlenim mladim osobama (od 15 do 29 godina). Također je cilj i povećati zaposlenost i pospješiti integraciju dugotrajno nezaposlenih mladih osoba na tržište rada poticanjem daljnjeg obrazovanja i stjecanjem novih kompetencija i vještina, uključivanjem u javne radove i programe stručnog osposobljavanja, kao i uključivanje u potpore za zapošljavanje.
 
Kontakt e-mail za dodatne informacije o projektu: euprojekti@hzz.hr  
Kontakt e-mail za dodatne informacije o mjerama APZ: hzz@hzz.hr  
 
Više informacija o mjerama APZ: www.mjere.hr   
Više informacija o fondovima EU: www.strukturnifondovi.hr ; www.esf.hr
 

  

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda i/ili Inicijative za zapošljavanje mladih.
Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.