Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Projekti Zavoda  >  Aktivni projekti  >  ESF - Europski socijalni fond  >  Provedba javnih radova za teže zapošljive skupine – Faza 2
Zadnja izmjena: 11.12.2018.

Provedba javnih radova za teže zapošljive skupine – Faza 2
Specifični cilj: 9.i.1 Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije
Vrijednost operacije: 202.702.206,00 HRK
Trajanje operacije: Od 31.10.2018. do 30. 10. 2022.

Cilj operacije: Potpora zapošljavanju i socijalno uključivanje teže zapošljivih skupina na tržištu rada. Specifični cilj je integracija na tržište rada kroz uključivanje u društveno koristan rad te poticanje i ublažavanje socijalnih posljedica nezaposlenosti kod teže zapošljivih skupina.

Ciljane skupine: Nezaposlene osobe, uključujući dugotrajno nezaposlene osobe starije od 29 godina

Aktivnosti operacije biti će usmjerene na motivaciju potencijalnih inicijatora i izvođača javnih radova te na potporu razvoju programa javnih radova koji će biti u skladu s potrebama ciljane skupine i društva u cjelini. Riječ je o kratkotrajnim programima zapošljavanja u radu koji je neprofitan i nekonkurentan ekonomskim aktivnostima na lokalnom tržištu. Inicijator i izvođač javnog rada mogu biti jedinice lokalne samouprave i uprave te neprofitne organizacije. HZZ će pratiti izvršavanje ugovornih obveza te pravovremeno i redovito isplaćivati sredstva namijenjena pokrivanju troška plaće za vrijeme trajanja javnog rada. Za ciljne skupine operacijom će se financirati 100 % odnosno 50 % troška minimalne bruto plaće (ovisno o pripadnosti ciljanoj skupini) te putni troškovi sukladno Odluci Upravnog vijeća Zavoda. 

Kontakt e-mail za dodatne informacije o projektu: euprojekti@hzz.hr
Kontakt e-mail za dodatne informacije o mjerama APZhzz@hzz.hr
 
Više informacija o mjerama APZ: www.mjere.hr 
Više informacija o fondovima EU: www.strukturnifondovi.hrwww.esf.hr

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda ili Europskog socijalnog fonda i Garancije za mlade.
Sadržaj dokumenta je isključiva odgovornost Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.