Hrvatski zavod za zapošljavanje
Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije

NOVO 2007-2013 


 

Početna
O nama
IPA
Nepravilnosti
Natječaji
Kontakti
Linkovi
 
Projekti
O projektu

Naziv korisnika:
Hrvatski zavod za zapošljavanje 
 
Naziv projekta: 
Projekt Tehničke pomoći u provedbi Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. - Hrvatski zavod za zapošljavanje
 
Kratki opis projekta: 
Projektom će se osigurati učinkovito izvršavanje aktivnosti Ureda za financiranje i ugovaranje projekata EU, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koji djeluje kao Posredničko tijelo razine 2 u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013 i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Europskog socijalnog fonda. Kroz projekt će se financirati troškovi zaposlenika Ureda te ostali troškovi rada Ureda vezani uz upravljanje spomenutim Operativnim programima.
 
Ciljevi i očekivani rezultati:
Jačanjem kapaciteta zaposlenika Sustava za upravljanje i kontrolu, sufinanciranjem njihovih plaća, kao i financiranjem troškova provjera na licu mjesta te ostalih troškova neophodnih za rad Ureda za financiranje i ugovaranje Europske unije, omogućen je učinkovit rad Ureda što doprinosi djelotvornim sudjelovanjem u provedbi Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ u sklopu Europskog socijalnog fonda, kao i većoj apsorpciji sredstava Europske unije na području Republike Hrvatske.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU:
88.043.280,00 kuna, od kojeg se 74.836.788,00 kuna financira sredstvima Europskog socijalnog fonda.  
 
Razdoblje provedbe projekta: 
31.03.2016. godine - 31. 12. 2018. godine
IZDVOJENO

Objavljene obavijesti o dodjeli ugovora o nabavi roba za 4 lota projekta 'Usluge HZZ-a klijentima: Unaprjeđenje cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja i ICT podrška'.


Objavljena obavijest o dodjeli ugovora o nabavi usluga za projekt 'Podrška sustavu socijalne skrbi u procesu daljnje deinstitucionalizacije socijalnih usluga'.


Objavljena obavijest o dodjeli ugovora u sklopu programa bespovratne pomoći (grant sheme) 'Unaprjeđenje održivog zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih visokoobrazovanih osoba'.


Objavljena obavijest o dodjeli ugovora u sklopu programa bespovratne pomoći (grant sheme) 'Mladi na tržištu rada'.


Objavljena nadopunjena obavijest o dodjeli ugovora u sklopu programa bespovratne pomoći (grant sheme) 'Poticanje intenzivnijeg uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada'.


Objavljena nadopunjena obavijest o dodjeli ugovora u sklopu programa bespovratne pomoći (grant sheme) 'Uspostava podrške u socijalnom uključivanju i zapošljavanju socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina'