Hrvatski zavod za zapošljavanje
Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije

NOVO 2007-2013 


 

Početna
O nama
IPA
Nepravilnosti
Natječaji
Kontakti
Linkovi
 
O nama

URED ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROJEKATA EUROPSKE UNIJE (CES OFC) pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje osnovan je Odlukom Upravnog vijeća u srpnju 2007. godine kao provedbeno tijelo u IV. komponenti IPA programa "Razvoj ljudskih potencijala". align box

Nakon 1. srpnja 2013. godine Republika Hrvatska, kao punopravna zemlja članica, ima pristup Europskom socijalnom fondu (ESF) kao glavnom instrumentu Europske unije usmjerenom je na poticanje poduzetništva, pružanje pomoći posloprimcima u pronalaženju boljih radnih mjesta i uspostavu pravednijih mogućnosti za sve građane EU-a prilikom njihovog zapošljavanja.

U okviru ESF programa, CES OFC sudjeluje u provedbi Operativnog programa "Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013."Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020."  kao jedno od Posredničkih tijela razine 2.


Upravljačku strukturu odgovornu za upravljanje i provedbu Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020."čine:


ULOGA UREDA ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROJEKATA EU HZZ-a (CES OFC), kao Posredničkog tijela razine 2 je ugovaranje i praćenje provedbe ugovora za projekte iz prioritetnih osi Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage, Socijalno uključivanje, Dobro upravljanje i Tehnička pomoć Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.".

CES OFC kao Posredničko tijelo razine 2 u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. - 2020. je nacionalno ili javno tijelo koje sudjeluje u pripremi natječajne dokumentacije i izboru projekata, zaključuje ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s korisnikom, surađuje s korisnikom i savjetuje ga, provjerava izvršenje ugovornih obveza korisnika i nadzire napredak projekta, ispituje sumnje na nepravilnosti, odlučuje o prihvatljivosti troškova tijekom provedbe i inicira financijske korekcije (prva razina kontrole trošenja sredstava ESI fondova na razini projekta), itd.

U provedbi ESF programa Hrvatski zavod za zapošljavanje kao tijelo Posredničke razine 2 sklapa ugovore o bespovratnim sredstvima i ugovore o tehničkoj pomoći.

MISIJA Ureda je doprinositi razvoju ljudskih potencijala u Hrvatskoj učinkovito upravljajući fondovima Europske unije s ciljem povećanja zapošljavanja i jačanja socijalne kohezije.

STRUKTURA UREDA je definirana Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu HZZ-a iz svibnja 2017.

Ured se sastoji od:
  • Službe za pripremu natječaja i provedbu projekata,
  • Službe za ocjenjivanja ponuda i ugovaranje,
  • Službe za financije i računovodstvo
  • Službe za osiguranje kvalitete i
  • Odjela za upravljanje nepravilnostima i sprječavanje prijevara 


IZDVOJENO

Objavljene obavijesti o dodjeli ugovora o nabavi roba za 4 lota projekta 'Usluge HZZ-a klijentima: Unaprjeđenje cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja i ICT podrška'.


Objavljena obavijest o dodjeli ugovora o nabavi usluga za projekt 'Podrška sustavu socijalne skrbi u procesu daljnje deinstitucionalizacije socijalnih usluga'.


Objavljena obavijest o dodjeli ugovora u sklopu programa bespovratne pomoći (grant sheme) 'Unaprjeđenje održivog zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih visokoobrazovanih osoba'.


Objavljena obavijest o dodjeli ugovora u sklopu programa bespovratne pomoći (grant sheme) 'Mladi na tržištu rada'.


Objavljena nadopunjena obavijest o dodjeli ugovora u sklopu programa bespovratne pomoći (grant sheme) 'Poticanje intenzivnijeg uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada'.


Objavljena nadopunjena obavijest o dodjeli ugovora u sklopu programa bespovratne pomoći (grant sheme) 'Uspostava podrške u socijalnom uključivanju i zapošljavanju socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina'