Hrvatski zavod za zapošljavanje
Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije

NOVO 2007-2013 


 

Početna
O nama
IPA
Nepravilnosti
Natječaji
Kontakti
Linkovi
 
IPA

Instrument pretpristupne pomoći IPA (eng. Instrument for Pre-Accession Assistance) je instrument pretpristupne pomoći za razdoblje 2007. – 2013. koji je zamijenio programe CARDS, PHARE, ISPA i SAPARD. Osnovni ciljevi programa IPA su pomoć državama kandidatkinjama i državama potencijalnim kandidatkinjama u njihovom usklađivanju i provedbi pravne stečevine EU te priprema za korištenje Strukturnih fondova.

Republika Hrvatska je bila korisnica IPA programa i to od 2007. godine do trenutka stupanja u članstvo EU. Za sveukupnu koordinaciju programa IPA u RH zaduženo je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a za sveukupno financijsko upravljanje Ministarstvo financija.


Program IPA sastoji se od sljedećih pet komponenti:

  1. IPA I - jačanje kapaciteta i izgradnja institucija
  2. IPA II -  prekogranična suradnja
  3. IPA III - regionalni razvoj
  4. IPA IV - razvoj ljudskih potencijala
  5. IPA V - ruralni razvoj


Operativni program Razvoj ljudskih potencijala

Program IPA komponenta IV podupire mjere usmjerene na poticanje zapošljavanja, obrazovanja i usavršavanja te socijalnog uključivanja, a kao preteča Europskog socijalnog fonda (engl. European Social Fund) financira projekte na području socijalne kohezije u svrhu ostvarivanja ciljeva Europske strategije za zapošljavanje. Konačni cilj IV. Komponente IPA-e je pripremiti Republiku Hrvatsku za zadovoljavajuću razinu apsorpcije sredstava iz Europskog socijalnog fonda. 

Europska komisija namijenila je Republici Hrvatskoj 95,04 milijuna eura za provedbu IV. komponente IPA-e u razdoblju od 2007. - 2013. godine. Dio sredstava namijenjen je izgradnji institucionalnih kapaciteta u obliku ugovora o uslugama. Kroz dodjele bespovratnh sredstava širok krug korisnika financira projekte iz područja zapošljavajna, obrazovanja i socijalnog uključivanja. U našoj bazi projekata možete pronaći projekte financirane kroz IV. komponentu IPA-e, koji se provode diljem Republike Hrvatske.

Najvažniji dokument kojim se kroz IV. komponentu IPA-e osigurava mogućnost financiranja projekata u području razvoja ljudskih potencijala naziva se Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007. - 2013. Operativni program možete preuzeti ovdje.

Operativni program Razvoj ljudskih potencijala sastoji se od sljedećih prioritetnih osi i mjera: 
Prioritetna os 1 Poboljšanje pristupa zapošljavanju i održivo uključivanje u tržište rada
Mjera 1.1. Potpora u osmišljavanju i provedbi aktivne i preventivne politike na tržištu rada
Mjera 1.2. Potpora učinkovitosti i kvaliteti hrvatskih javnih službi nadležnih za zapošljavanje
Prioritetna os 2 Jačanje socijalnog uključivanja i integracije osoba kojima je otežan pristup tržištu rada
Mjera 2.1. Potpora skupinama koje se nalaze u nepovoljnom položaju prilikom pristupa zapošljavanju
Mjera 2.2. Potpora skupinama koje se nalaze u nepovoljnom položaju prilikom pristupa obrazovanju
Mjera 2.3. Razvoj socijalnih usluga za poboljšanje mogućnosti zapošljavanja
Prioritetna os 3 Jačanje ljudskog kapitala i zapošljivosti
Mjera 3.1. Daljnji razvoj hrvatskoga kvalifikacijskog okvira
Mjera 3.2. Jačanje sustava obrazovanja odraslih
Mjera 3.3. Jačanje institucija odgovornih za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te nnjhovih partnera
Prioritetna os 4 Tehnička pomoć
Mjera 4.1. Priprema projekata
Mjera 4.2. Upravljanje Operativnim programom
Prioritetna os 5 Jačanje uloge civilnog društva za bolje upravljanje
Mjera 5.1. Promicanje socijalnog dijaloga
Mjera 5.2. Jačanje uloge organizacija civilnog društva za društveno-ekonomski rast i demokratski razvoj


Financijske alokacije po prioritetu:
IZDVOJENO

Objavljene obavijesti o dodjeli ugovora o nabavi roba za 4 lota projekta 'Usluge HZZ-a klijentima: Unaprjeđenje cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja i ICT podrška'.


Objavljena obavijest o dodjeli ugovora o nabavi usluga za projekt 'Podrška sustavu socijalne skrbi u procesu daljnje deinstitucionalizacije socijalnih usluga'.


Objavljena obavijest o dodjeli ugovora u sklopu programa bespovratne pomoći (grant sheme) 'Unaprjeđenje održivog zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih visokoobrazovanih osoba'.


Objavljena obavijest o dodjeli ugovora u sklopu programa bespovratne pomoći (grant sheme) 'Mladi na tržištu rada'.


Objavljena nadopunjena obavijest o dodjeli ugovora u sklopu programa bespovratne pomoći (grant sheme) 'Poticanje intenzivnijeg uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada'.


Objavljena nadopunjena obavijest o dodjeli ugovora u sklopu programa bespovratne pomoći (grant sheme) 'Uspostava podrške u socijalnom uključivanju i zapošljavanju socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina'