Hrvatski zavod za zapošljavanje
Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije
Početna
O nama
IPA
Nepravilnosti
Natječaji
Kontakti
Linkovi
 

NOVO 2007-2013 


 

Natječaji

Bespovratna sredstva
svi

Odaberite status natječaja:

 

Poboljšanje pristupa tržištu rada osobama s invaliditetom

Referenca: EuropeAid/134612/M/ACT/HR
Tip: Bespovratna sredstva
Status: Dodijeljen 07. kolovoza 2015.

Opis projekta: Poboljšati zapošljivosti osoba s invaliditetom i pružiti potporu njihovoj integraciji na tržište rada kroz razvoj i implementaciju specifičnih programa, radionica te kroz prilagodbu radnim mjesta osobama s invaliditetom. 

 

 

Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza II

Referenca: EuropeAid/134643/M/ACT/HR
Tip: Bespovratna sredstva
Status: Dodijeljen 06. svibnja 2015.

Opis projekta: Pružanje potpore lokalnim dionicima u definiranju, kreiranju, olakšavanju i provedbi lokalnih politika zapošljavanja i upravljanja ljudskim potencijalima kroz partnerski pristup u Republici Hrvatskoj.
 
Dokumenti:  
Award notice.pdf  06.05.2015.
Questions and Answers No 3.pdf 26.03.2014.
Corrigendum to the Grant Tender Dossier No.4.pdf  24.03.2014.
Questions and Answers_No2.pdf 14.10.2013.
Questions and Answers 16.09.2013.
Corrigendum to the Grant Tender Dossier No.3.pdf  16.09.2013.
Corrigendum to the Grant Tender Dossier No.2.pdf  26.08.2013.
Prijavni obrazac za informativne radionice 2.doc  16.08.2013.
Poziv na informativne radionice 2.doc  16.08.2013.
Prijavni obrazac za informativne radionice.doc  01.08.2013.
Poziv na informativne radionice.pdf  01.08.2013.
Corrigendum to the Grant Tender dossier.pdf  31.07.2013.
Guidelines for Grant Applicants_nesluzbeni hrvatski prijevod.pdf 08.07.2013.
Local Publication for Call for Proposals.pdf 24.06.2013.
Guidelines for Grant Applicants.pdf 24.06.2013.
Call for Proposals.rar  24.06.2013.
 
Jačanje socijalnog dijaloga

Referenca: EuropeAid/134644/M/ACT/HR
Tip: Bespovratna sredstva
Status: Dodijeljen 22. prosinca 2014.

Opis projekta: Poboljšati kvalitete socijalnog dijaloga između socijalnih partnera u Republici Hrvatskoj kao i poboljšati njihovih organizacijskih sposobnosti s ciljem pozitivnog doprinosa kvaliteti i kontinuitetu bi/tri-partitnog procesa socijalnog dijaloga u Republici Hrvatskoj.
 
Dokumenti:  
Award notice.pdf  22.12.2014.
Questions and Answers2.pdf 16.01.2014.
Questions and Answers 06.09.2013.
Prijavni obrazac_4.doc  03.09.2013.
Poziv na informativne radionice_4.doc  03.09.2013.
Prijavni obrazac za informativne radionice 3.doc  26.08.2013.
Poziv na informativne radionice 3.doc  26.08.2013.
Prijavni obrazac za informativne radionice 2.doc  16.08.2013.
Poziv na informativne radionice 2.doc  16.08.2013.
Prijavni obrazac za informativne radionice.doc  01.08.2013.
Poziv na informativne radionice.pdf  01.08.2013.
Corrigendum to the Grant Tender dossier.pdf  31.07.2013.
Guidelines for Grant Applicants_nesluzbeni hrvatski prijevod.pdf 08.07.2013.
Local Publication for Call for Proposals.pdf 20.06.2013.
Guidelines for Grant Applicants.pdf 20.06.2013.
Call for Proposals.rar  20.06.2013.
 


 


Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 2

Referenca: EuropeAid/133922/M/ACT/HR
Tip: Bespovratna sredstva
Status: Dodijeljen 25. kolovoza 2014.

Opis projekta: Unaprijediti mogućnosti zapošljavanja socijalno ugroženih skupina kroz poticanje daljnjeg razvoja učinkovitih i inkluzivnih socijalnih usluga u zajednici.

 

 

Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja


Referenca: EuropeAid/132434/M/ACT/HR
Tip: Bespovratna sredstva
Status: 
Dodijeljen 12. veljače 2014.

Opis projekta: Pružati potporu lokalnim dionicima u razvoju i provedbi politika lokalnog zapošljavanja i razvoja ljudskih potencijala kroz partnerski pristup u Hrvatskoj. 

 


Poboljšanje pristupa tržištu rada ugroženih skupina


Referenca: EuropeAid/131893/M/ACT/HR
Tip: Bespovratna sredstva
Status: 
Dodijeljen  23. listopada 2013.

Opis projekta: Povećati zapošljivost ugroženih skupina kroz prilagođene programe obuke i obrazovanja te podizanjem svijesti o kompetencijama i radnim sposobnostima ugroženih skupina u svrhu njihove integracije na tržište rada. 

Unaprjeđenje održivog zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih visokoobrazovanih osoba

Referenca: EuropeAid/131871/M/ACT/HR
Tip: Bespovratna sredstva
Status: 
Dodijeljen 30. rujna 2012.

Opis projekta: Promovirati održivo zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih visokoobrazovanih osoba podupirući njihov pristup tržištu rada u Republici Hrvatskoj.

 Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici

Referenca: EuropeAid/131524/M/ACT/HR
Tip: Bespovratna sredstva
Status: 
Dodijeljen 29. listopada 2013.

Opis projekta: Unaprijediti mogućnosti zapošljavanja socijalno ugroženih skupina kroz poticanje daljnjeg razvoja učinkovitih i inkluzivnih socijalnih usluga u zajednici.


 


Uspostava podrške u socijalnom uključivanju i zapošljavanju socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina

Referenca: EuropeAid/131454/M/ACT/HR
Tip: Bespovratna sredstva
Status: 
Dodijeljen 10. prosinca 2013.

Opis projekta: Poticati socijalno uključivanje dugotrajno nezaposlenih korisnika iz sustava socijalne skrbi, pružajući im podršku u pristupanju tržištu rada.


 


Lokalna partnerstva za zapošljavanje - faza 3


Referenca: EuropeAid/129225/M/ACT/HR
Tip: Bespovratna sredstva
Status:
Dodijeljen 26. siječnja 2011.

Opis projekta: Smanjiti nezaposlenost i opasnost od nove nezaposlenosti na regionalnoj i lokalnoj razini. Poticati kreiranje i provedbu odgovarajućih aktivnosti razvoja ljudskih potencijala u skladu s identificiranim ciljevima na regionalnoj i lokalnoj razini, koristeći partnerski pristup.

Mladi na tržištu rada


Referenca: EuropeAid/129227/M/ACT/HR
Tip: Bespovratna sredstva
Status: 
Dodijeljen  02. svibnja 2011.

Opis projekta: Promicati i poticati zapošljavanje mladih (koristeći partnerski pristup) kroz mjere i metode rada kako bi se omogućio njihov lakši ulazak na tržište rada.

Dokumenti:
Award notice.pdf 

27.01.2012.

Questions & Answers.pdf 

25.02.2010.

Materijali s radionica.rar 

 22.02.2010.

Prijavni obrazac za radionice.doc  29.01.2010.
Poziv na radionice.pdf 

 29.01.2010.

Materijali s info radionica.rar 

 21.12.2009.

Guidelines for Grant Applicants_unofficial Croatian translation.pdf 

18.11.2009.

Program rada za info radionice.pdf 

 16.11.2009.

Prijavni obrazac.doc 

16.11.2009.

Poziv na info radionice.pdf 

 16.11.2009.

Local Publication for Call for Proposals.pdf 

 09.11.2009.

Guidelines for Grant Applicants.pdf  09.11.2009.
Call for Proposals.rar 

 09.11.2009.

Poticanje intenzivnijeg uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada


Referenca: EuropeAid/129157/M/ACT/HR
Tip: Bespovratna sredstva
Status:
Dodijeljen 03. prosinca 2010.

Opis projekta: Povećati zapošljivost osoba s invaliditetom i pomoći im pri njihovom ulasku na tržište rada kroz razvoj i provođenje aktivnih mjera za zapošljavanje na regionalnoj razini.

Dokumenti:

Award notice - UPDATE.pdf

01.09.2011.

Award notice.pdf

17.12.2010.

Questions & Answers.pdf

 15.02.2010.

Prijavni obrazac za radionice.doc

 28.01.2010.

Poziv na radionice.pdf

28.01.2010.

Materijali s info radionica.rar

 21.12.2009.

Program rada za info radionice.pdf

 16.11.2009.

Prijavni obrazac.doc

 16.11.2009.

Poziv na info radionice.pdf

16.11.2009.

Guidelines for Grant Applicants_nesluzbeni hrvatski prijevod.pdf

 04.11.2009.

Local Publication for Call for Proposals.pdf

02.11.2009.

Guidelines for Grant Applicants.pdf

 02.11.2009.

Call for Proposals.rar

 02.11.2009.


 


Uspostava podrške u socijalnom uključivanju i zapošljavanju socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina


Referenca: EuropeAid/129121/M/ACT/HR
Tip: Bespovratna sredstva
Status:
Dodijeljen 03. prosinca 2010.

Opis projekta: Poticati socijalno uključivanje dugotrajno nezaposlenih korisnika stalne pomoći, pružajući im podršku u pristupu tržištu rada. Mjere usmjerene na postizanje ovih ciljeva moraju biti prilagođene posebnim potrebama dugotrajno nezaposlenih korisnika stalne pomoći, koji su istovremeno i pripadnici ranjivih skupina koje su u posebnom riziku od socijalnog isključivanja.
Žene na tržištu rada


Referenca: EuropeAid/129003/M/ACT/HR
Tip: Bespovratna sredstva
Status:
Dodijeljen 16. studenog 2010.

Opis projekta: Poticati razvoj i provedbu učinkovitijih mjera aktivne politike zapošljavanja i posebno osmišljenih metoda rada usmjerenih ka skupinama žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada, poštujući principe rodno osviještene politike.

  


IZDVOJENO

Objavljene obavijesti o dodjeli ugovora o nabavi roba za 4 lota projekta 'Usluge HZZ-a klijentima: Unaprjeđenje cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja i ICT podrška'.


Objavljena obavijest o dodjeli ugovora o nabavi usluga za projekt 'Podrška sustavu socijalne skrbi u procesu daljnje deinstitucionalizacije socijalnih usluga'.


Objavljena obavijest o dodjeli ugovora u sklopu programa bespovratne pomoći (grant sheme) 'Unaprjeđenje održivog zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih visokoobrazovanih osoba'.


Objavljena obavijest o dodjeli ugovora u sklopu programa bespovratne pomoći (grant sheme) 'Mladi na tržištu rada'.


Objavljena nadopunjena obavijest o dodjeli ugovora u sklopu programa bespovratne pomoći (grant sheme) 'Poticanje intenzivnijeg uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada'.


Objavljena nadopunjena obavijest o dodjeli ugovora u sklopu programa bespovratne pomoći (grant sheme) 'Uspostava podrške u socijalnom uključivanju i zapošljavanju socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina'