Središnji ured


Sjedište je Zavoda u Zagrebu, Radnička cesta 1, gdje se nalazi  Središnji ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prva razina u osnovnoj strukturi Zavoda jest  Središnji ured, koji kreira jedinstvenu metodologiju za stručnu i operativnu provedbu postupaka iz područja djelatnosti Zavoda, odnosno provodi i osmišljuje nacionalnu politiku zapošljavanja.

Središnji ured daje smjernice za rad regionalnim i područnim uredima i ispostavama svojom logističkom podrškom iz svih ranije navedenih područja aktivnosti, kao što je npr. profesionalna orijentacija, posredovanje pri zapošljavanju, informiranje, izdavaštvo, obrada podataka i analiza, pravni, kadrovski i financijski poslovi i dr.

 Hrvatski zavod za zapošljavanje
Središnji ured
Radnička cesta 1
10000 Zagreb
Telefon.: 01 612 6000
Fax.: 01 612 6038

E-mail: hzz@hzz.hr
Pisarnica: pisarnica.hzz.su@hzz.hr
 
Gdje se nalazimo?

Prikaz veće karte