Novčana naknada i uredbe Europske unije


 
 „Vodič kroz prava – Hrvatska u EU: Sloboda kretanja radnika i sustav socijalne sigurnosti“
 
U brošuri su navedeni osnovni uvjeti za ostvarivanje  prava na novčanu naknadu koji su propisani nacionalnim zakonom jer se kod utvrđivanja prava uvijek primjenjuje  nacionalno zakonodavstvo zemlje u kojoj se pravo utvrđuje te neki principi  iz Uredbe EU o koordinaciji socijalne sigurnosti (zbrajanje staža osiguranja i  mogućnost izvoza novčane naknade).

Osnovno načelo kod ostvarivanja prava na novčanu naknadu hrvatskog državljanina koji je prestao raditi u drugoj državi članici EU je načelo  lex loci laboris: nezaposlena osoba ostvaruje pravo na novčanu naknadu u zemlji u kojoj je radila sukladno nacionalnom zakonodavstvu te zemlje.

Države članice EU:
 
 Austrija
 Belgija
 Bugarska
 Cipar
 Češka
 Danska
 Estonija
 Finska
 Francuska
 Grčka
 Irska
 Italija
 Latvija
 Litva
 Luksemburg
 Mađarska
 Malta
 Nizozemska
 Njemačka
 Poljska
 Portugal
 Rumunjska
 Slovačka
 Slovenija
 Španjolska
 Švedska
 Ujedinjeno Kraljevstvo

Ako Vam je za ostvarivanje prava na novčanu naknadu u drugoj državi članici Europske unije potreban dokaz o razdoblju osiguranja zaposlenja ili samozaposlenja ostvarenom u Republici Hrvatskoj, zahtjev za izdavanje prijenosnog dokumenta U1 (PD U1) možete podnijeti osobno u bilo kojem Regionalnom/Područnom uredu Zavoda, u Središnjem uredu, ili putem pošte na adresu „Središnji ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Radnička cesta 1, 10000 Zagreb“. Ukoliko zahtjev podnosite poštom, uz vlastoručno potpisan Zahtjev potrebno je priložiti i presliku osobne iskaznice ili putovnice.

Zahtjev za izdavanje prijenosnog dokumenta U1 možete preuzeti ovdje:

 Zahtjev


Od osnovnog načela postoje izuzeci: pogranični radnici i drugi radnici koji nisu pogranični tzv. nepogranični radnici.

Ukoliko po prestanku radnog odnosa u drugoj državi Europske Unije podnosite zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu naknadu u Republici Hrvatskoj, uz ostale dokaze morate priložiti i ispunjenu i vlastoručno potpisanu Izjavu o državi prebivališta pomoću koje se, između ostalog, utvrđuje da li se na Vas primjenjuju odredbe o pograničnim odnosno nepograničnim radnicima.

Izjavu o državi prebivališta možete preuzeti ovdje:

 Izjava