EURES

 

   
   

 

 
 

   The place for sharing European youth opportunities


Cilj mreže SOLVIT je pronaći brza i pragmatična rješenja na probleme građana i tvrtke koje mogu stvoriti javnopravna tijela koja nepravilno primjenjuju pravo EU. Kako bi se problemi riješili efikasno, SOLVIT se nerijetko oslanja na neformalne pravne savjete stručnjaka u tijelima državne uprave ili u Europskoj komisiji. Izražena mišljenja ili predložena rješenja ne predstavljaju službena stajališta navedenih administracija.

 Jedinstven pristup informacijama na unutarnjem tržištu EU - upoznajte se s Vašim pravima i mogućnostima!
 Podnošenje prijava inspektoratu rada
Hrvatska u EU – vaše mogućnosti