U poljoprivredi

Privremeno i povremeno zapošljavanje na sezonskim poslovima u poljoprivredi regulirano je Zakonom o poti­canju zapošljavanja (NN 57/12), Pravilnikom o sadržaju i obliku ugovora o sezonskom radu u poljoprivredi i Odlukom o najnižem iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2012. godinu (NN 64/12).
 
Zakon o poticanju zapošljavanja posebno regulira nova pravila sezonskog zapošljavanja u poljoprivredi. Kao novi način zapošljavanja povremenih sezonskih radnika i veliki korak u suzbijanju rada na crno, ovaj Zakon olakšava i poslodavcima i radnicima makar se radi o poslu i od nekoliko dana, jer rad u poljoprivredi ovisi o vremenskim uvjetima.  Ovim načinom omogućeno je legalno povremeno sezonsko zapošljavanje putem prijave, a iznos plaće biti će razmjeran obavljenom poslu.